Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i ...

Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 788
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 583
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 2082
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 682
Tytuł I. Małżeństwo (art. 1 - 616) 
Dział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1 - 22) 
Dział II. Prawa i obowiązki małżonków (art. 23 - 30) 
Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe (art. 31 - 54) 
Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy (art. 31 - 46) 
Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe (art. 47 - 515) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 47 - 471) 
Oddział 2. Wspólność majątkowa (art. 48 - 501) 
Oddział 3. Rozdzielność majątkowa (art. 51 - 511) 
Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512 - 515) 
Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy (art. 52 - 54) 
Dział IV. Ustanie małżeństwa (art. 55 - 61) 
Dział V. Separacja (art. 611 - 616) 
Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo (art. 617 - 1441) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 617 - 618) 
Dział Ia. Rodzice i dzieci (art. 619 - 1136) 
Rozdział I. Pochodzenie dziecka (art. 619 - 86) 
Oddział 1. Macierzyństwo (art. 619 - 6116) 
Oddział 2. Ojcostwo (art. 62 - 86) 
Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi (art. 87 - 1136) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 87 - 91) 
Oddział 2. Władza rodzicielska (art. 92 - 112) 
Oddział 2a. Piecza zastępcza (art. 1121 - 1128) 
Oddział 3. Kontakty z dzieckiem (art. 113 - 1136) 
Dział II. Przysposobienie (art. 114 - 127) 
Dział III. Obowiązek alimentacyjny (art. 128 - 1441) 
Tytuł III. Opieka i kuratela (art. 145 - 184) 
Dział I. Opieka nad małoletnim (art. 145 - 174) 
Rozdział I. Ustanowienie opieki (art. 145 - 153) 
Rozdział II. Sprawowanie opieki (art. 154 - 164) 
Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki (art. 165 - 168) 
Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki (art. 169 - 174) 
Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175 - 177) 
Dział III. Kuratela (art. 178 - 184) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60