Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1578
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 505
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1526
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 1, art. 4, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 21, art. 107, dział Ia, rozdz. 1, art. 3001, art. 3002, art. 3033, art. 3004, art. 3005, art. 3006, art. 3007, art. 3008, art. 3009, art. 30010, art. 30011, art. 30012, art. 30013, art. 30014, rozdz. 2, oddz. 1, art. 30015, art. 30016, art. 30017, art. 30018, art. 30019, art. 30020, art. 30021, art. 30022, art. 30023, art. 30024, art. 30025, art. 30026, art. 30027, art. 30028, oddz. 2, art. 30029, art. 30030, art. 30031, art. 30032, art. 30033, art. 30034, art. 30035, oddz. 3, art. 30036, art. 30037, art. 30038, art. 30039, art. 30040, art. 30041, art. 30042, art. 30043, oddz. 4, art. 30044, art. 30045, art. 30046, art. 30047, art. 30048, oddz. 5, art. 30049, art. 30050, art. 30051, rozdz. 3, oddz. 1, art. 30052, art. 30053, art. 30054, art. 30055, art. 30056, art. 30057, art. 30058, art. 30059, art. 30060, art. 30061, oddz. 2, art. 30062, art. 30063, art. 30064, art. 30065, art. 30066, art. 30067, oddz. 3, art. 30068, art. 30069, art. 30070, art. 30071, art. 30072, oddz. 4, art. 30073, art. 30074, art. 30075, art. 30076, art. 30077, art. 30078, art. 30079, oddz. 5, art. 30080, art. 30081, art. 30082, art. 30083, art. 30084, art. 30085, art. 30086, art. 30087, art. 30088, art. 30089, art. 30090, art. 30091, art. 30092, art. 30093, art. 30094, art. 30095, art. 30096, art. 30097, art. 30098, art. 30099, art. 300100, art. 300101, rozdz. 4, oddz. 1, art. 300102, art. 300103, art. 300104, art. 300105, art. 300106, art. 300107, art. 300108, art. 300109, oddz. 2, art. 300110, art. 300111, art. 300112, art. 300113, oddz. 3, art. 300114, art. 300115, art. 300116, art. 300117, art. 300118, art. 300119, rozdz. 5, art. 300120, art. 300121, art. 300122, rozdz. 6, art. 300123, art. 300124, art. 300125, art. 300126, art. 300127, art. 300128, art. 300129, art. 300130, art. 300131, art. 300132, art. 300133, art. 300134, art. 530, art. 542, art. 551, art. 577, art. 5791, art. 580, art. 5849, art. 5891, art. 592, art. 594, art. 595,
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2021.12.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 - 21) 
Dział I. Przepisy wspólne (art. 1 - 71) 
Dział II. Spółki osobowe (art. 8 - 101) 
Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11 - 21) 
Tytuł II. Spółki osobowe (art. 22 - 150) 
Dział I. Spółka jawna (art. 22 - 85) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 22 - 27) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 28 - 36) 
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37 - 57) 
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58 - 66) 
Rozdział 5. Likwidacja (art. 67 - 85) 
Dział II. Spółka partnerska (art. 86 - 101) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 86 - 94) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecichZarząd spółki (art. 95 - 97) 
Rozdział 3. Rozwiązanie spółki (art. 98 - 101) 
Dział III. Spółka komandytowa (art. 102 - 124) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 102 - 110) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 111 - 119) 
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120 - 124) 
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125 - 150) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 125 - 128) 
Rozdział 2. Powstanie spółki (art. 129 - 134) 
Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich (art. 135 - 139) 
Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140 - 147) 
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki Wystąpienie wspólnika (art. 148 - 150) 
Tytuł III. Spółki kapitałowe (art. 151 - 490) 
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 - 300) 
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151 - 173) 
Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174 - 200) 
Rozdział 3. Organy spółki (art. 201 - 254) 
Oddział 1. Zarząd (art. 201 - 211) 
Oddział 2. Nadzór (art. 212 - 226) 
Oddział 3. Zgromadzenie wspólników (art. 227 - 254) 
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255 - 265) 
Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266 - 269) 
Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270 - 290) 
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291 - 300) 
Dział Ia. Prosta spółka akcyjna (art. 3001 - 300134) 
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 3001 - 30014) 
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 30015 - 30051) 
Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza (art. 30015 - 30028) 
Oddział 2. Forma akcji (art. 30029 - 30035) 
Oddział 3. Rozporządzanie akcją (art. 30036 - 30043) 
Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych (art. 30044 - 30048) 
Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji (art. 30049 - 30051) 
Rozdział 3. Organy spółki (art. 30052 - 300101) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 30052 - 30061) 
Oddział 2. Zarząd (art. 30062 - 30067) 
Oddział 3. Rada nadzorcza (art. 30068 - 30072) 
Oddział 4. Rada dyrektorów (art. 30073 - 30079) 
Oddział 5. Walne zgromadzenie (art. 30080 - 300101) 
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji (art. 300102 - 300119) 
Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji (art. 300102 - 300109) 
Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji (art. 300110 - 300113) 
Oddział 3. Warunkowa emisja akcji (art. 300114 - 300119) 
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 300120 - 300122) 
Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 300123 - 300134) 
Dział II. Spółka akcyjna (art. 301 - 490) 
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301 - 327) 
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328 - 367) 
Rozdział 3. Organy spółki (art. 368 - 429) 
Oddział 1. Zarząd (art. 368 - 380) 
Oddział 2. Nadzór (art. 381 - 392) 
Oddział 3. Walne zgromadzenie (art. 393 - 429) 
Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430 - 443) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 430 - 433) 
Oddział 2. Subskrypcja akcji (art. 434 - 441) 
Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 - 443) 
Rozdział 5. Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444 - 454) 
Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455 - 458) 
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459 - 478) 
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479 - 490) 
Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek (art. 491 - 58413) 
Dział I. Łączenie się spółek (art. 491 - 527) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491 - 497) 
Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498 - 516) 
Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 5161 - 51619) 
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161 - 51618) 
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619) 
Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517 - 527) 
Dział II. Podział spółek (art. 528 - 5501) 
Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551 - 58413) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551 - 570) 
Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571 - 574) 
Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575 - 5761) 
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 - 580) 
Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581 - 584) 
Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841 - 58413) 
Tytuł V. Przepisy karne (art. 585 - 595) 
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 596 - 633) 
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596 - 609) 
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610 - 630) 
Dział III. Przepisy końcowe (art. 631 - 633) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60