Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1578
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
2018.03.15 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 - 21) 
Dział I. Przepisy wspólne (art. 1 - 71) 
Dział II. Spółki osobowe (art. 8 - 101) 
Dział III. Spółki kapitałowe (art. 11 - 21) 
Tytuł II. Spółki osobowe (art. 22 - 150) 
Dział I. Spółka jawna (art. 22 - 85) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 22 - 27) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 28 - 36) 
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 37 - 57) 
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika (art. 58 - 66) 
Rozdział 5. Likwidacja (art. 67 - 85) 
Dział II. Spółka partnerska (art. 86 - 101) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 86 - 94) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecichZarząd spółki (art. 95 - 97) 
Rozdział 3. Rozwiązanie spółki (art. 98 - 101) 
Dział III. Spółka komandytowa (art. 102 - 124) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 102 - 110) 
Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich (art. 111 - 119) 
Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 120 - 124) 
Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna (art. 125 - 150) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 125 - 128) 
Rozdział 2. Powstanie spółki (art. 129 - 134) 
Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich (art. 135 - 139) 
Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki (art. 140 - 147) 
Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki Wystąpienie wspólnika (art. 148 - 150) 
Tytuł III. Spółki kapitałowe (art. 151 - 490) 
Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 151 - 300) 
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 151 - 173) 
Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników (art. 174 - 200) 
Rozdział 3. Organy spółki (art. 201 - 254) 
Oddział 1. Zarząd (art. 201 - 211) 
Oddział 2. Nadzór (art. 212 - 226) 
Oddział 3. Zgromadzenie wspólników (art. 227 - 254) 
Rozdział 4. Zmiana umowy spółki (art. 255 - 265) 
Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika (art. 266 - 269) 
Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 270 - 290) 
Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 291 - 300) 
Dział II. Spółka akcyjna (art. 301 - 490) 
Rozdział 1. Powstanie spółki (art. 301 - 327) 
Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy (art. 328 - 367) 
Rozdział 3. Organy spółki (art. 368 - 429) 
Oddział 1. Zarząd (art. 368 - 380) 
Oddział 2. Nadzór (art. 381 - 392) 
Oddział 3. Walne zgromadzenie (art. 393 - 429) 
Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 430 - 443) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 430 - 433) 
Oddział 2. Subskrypcja akcji (art. 434 - 441) 
Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 - 443) 
Rozdział 5. Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 444 - 454) 
Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego (art. 455 - 458) 
Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki (art. 459 - 478) 
Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna (art. 479 - 490) 
Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek (art. 491 - 58413) 
Dział I. Łączenie się spółek (art. 491 - 527) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 491 - 497) 
Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych (art. 498 - 516) 
Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej (art. 5161 - 51619) 
Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych (art. 5161 - 51618) 
Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej (art. 51619) 
Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych (art. 517 - 527) 
Dział II. Podział spółek (art. 528 - 5501) 
Dział III. Przekształcenia spółek (art. 551 - 58413) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 551 - 570) 
Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571 - 574) 
Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575 - 576) 
Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577 - 580) 
Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581 - 584) 
Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (art. 5841 - 58413) 
Tytuł V. Przepisy karne (art. 585 - 595) 
Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (art. 596 - 633) 
Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 596 - 609) 
Dział II. Przepisy przejściowe (art. 610 - 630) 
Dział III. Przepisy końcowe (art. 631 - 633) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji następujących dyrektyw Wspólnot ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60