Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 34, art. 54, tytuł III, art. 61, art. 62, art. 63, art. 633, art. 64, art. 65, art. 67, art. 89, art. 125, art. 127, art. 1301, art. 139, art. 153, art. 158, art. 174, art. 180, art. 1821, art. 1832, art. 18315, art. Art. 1872, art. 207, art. 210, art. 212, art. 217, art. 244, art. 269, art. 301, art. 327, art. 343, art. 344, art. 357, art. 369, art. 3941, art. 3942, art. 3982, art. 39822, art. 462, art. 474, dział IVa, art. 47929a, dział IVb, art. 47937, art. 47938, dział IVc, dział IVd, dział IVe, art. 491, art. 493, art. 495, art. 502, art. 503, art. 5055, art. 50518, art. 50519, art. 546, art. 548, art. 600, art. 738, art. 743, art. 7431, art. 746, art. 7524, art. 7531, art. 755, art. 7561, art. 7562, art. 762, art. 764, art. 767, art. 7673, art. 7673a, art. 7681, art. 773, art. 7732, art. 776, art. 777, art. 782, art. 783, art. 7861, art. 791, art. 801, art. 807, art. 808, art. 812, art. 816, art. 8211, art. 863, art. 8641, art. 8671, art. 8672, art. 884, art. 886, art. 8891, art. 8931, art. 9041, art. 908, art. 9116, art. 9117, art. 913, art. 916, art. 9202, art. 9211, art. 924, art. 929, art. 930, art. 937, art. 945, art. 948, art. 950, art. 962, art. 969, art. 985, art. 999, art. 1002, art. 10131, art. 1018, art. 1019, art. 1026, art. 10501, art. 10511, art. 1052, art. 1053, art. 1055, art. 106415, art. 106419, art. 1099, art. 1214,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 101
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 9, art. 50, art. 51, art. 52, art. 68, art. 89, art. 125, art. 126, art. 128, art. 129, art. 130, art. 1305, art. 1311, art. 132, art. 133, art. 140, art. 142, art. 1481, art. 1491, art. 151, art. 158, art. 1621, art. 165, art. 177, art. 235, art. 2431, art. 244, art. 245, art. 250, art. 254, art. 308, art. 3191, art. 324, art. 328, art. 331, art. 332, art. 3531, art. 3971, art. 39822, art. 39823, art. 472, art. 4971, art. 5056, art. 50513a, art. 50519a, art. 50529, art. 50530, art. 50531, art. 50532, art. 50535, art. 50536, art. 50537, art. 50538, art. 50539, art. 5091, art. 5981, art. 624, art. 6691, art. 6791, art. 6792, art. 759, art. 7492, art. 760, art. 767, art. 7673, art. 7673a, art. 768, art. 770, art. 7701, art. 773, art. 7732, art. 7733, art. 774, art. 775, art. 781, art. 782, art. 783, art. 7941, art. 7942, art. 795, art. 7952a, art. 7955, art. 797, art. 7971, art. 7981, art. 799, art. 801, art. 8011, art. 8012, art. 8041, art. 823, art. 824, art. 827, art. 840, art. 843, art. 847, art. 855, art. 864, art. 8662, art. 867, art. 8671, art. 8673, art. 868, art. 871, art. 872, art. 8821, art. 889, art. 8891, art. 890, art. 891, art. 8911, art. 892, art. 8931, art. 8932, art. 8932a, art. 8934, art. 896, art. 9022, art. 910, art. 9118, art. 9202, art. 947, art. 948, art. 967, art. 968, art. 972, art. 985, art. 986, art. 1024, art. 1027, art. 1035, art. 1037, art. 1040, art. 10401, art. 1064, art. 1081, art. 1086, art. 115323,
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1822
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 155
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.04.03 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1 - 14) 
Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (art. 15 - 729) 
Księga pierwsza. Proces (art. 15 - 50539) 
Tytuł I. Sąd (art. 15 - 54) 
Dział I. Właściwość sądu (art. 15 - 46) 
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16 - 26) 
Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16 - 18) 
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19 - 26) 
Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27 - 46) 
Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27 - 30) 
Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31 - 371) 
Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38 - 42) 
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43 - 46) 
Dział II. Skład sądu (art. 47 - 471) 
Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48 - 54) 
Tytuł II. Prokurator (art. 55 - 60) 
Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61 - 63) 
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631 - 632) 
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633 - 634) 
Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (art. 63) 
Tytuł IV. Strony (art. 64 - 97) 
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64 - 71) 
Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72 - 74) 
Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75 - 83) 
Dział IV. Przypozwanie (art. 84 - 85) 
Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86 - 97) 
Tytuł V. Koszty procesu (art. 98 - 124) 
Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98 - 110) 
Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111 - 124) 
Tytuł VI. Postępowanie (art. 125 - 42412) 
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125 - 183) 
Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125 - 1305) 
Rozdział 2. Doręczenia (art. 131 - 147) 
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148 - 163) 
Rozdział 4. Terminy (art. 164 - 166) 
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167 - 172) 
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173 - 183) 
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831 - 226) 
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831 - 186) 
Oddział 1. Mediacja (art. 1831 - 18315) 
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184 - 186) 
Rozdział 2. Pozew (art. 187 - 205) 
Rozdział 3. Rozprawa (art. 206 - 226) 
Dział III. Dowody (art. 227 - 315) 
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227 - 234) 
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235 - 309) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235 - 243) 
Oddział 2. Dokumenty (art. 2431 - 257) 
Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258 - 277) 
Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278 - 291) 
Oddział 5. Oględziny (art. 292 - 298) 
Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299 - 304) 
Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305 - 309) 
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310 - 315) 
Dział IV. Orzeczenia (art. 316 - 366) 
Rozdział 1. Wyroki (art. 316 - 353) 
Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316 - 332) 
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333 - 338) 
Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339 - 349) 
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350 - 353) 
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531 - 3532) 
Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354 - 3621) 
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363 - 366) 
Dział V. Środki odwoławcze (art. 367 - 398) 
Rozdział 1. Apelacja (art. 367 - 391) 
Rozdział 11. (uchylony)  
Rozdział 2. Zażalenie (art. 394 - 398) 
Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981 - 39821) 
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822 - 39823) 
Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399 - 4161) 
Dział VII. (uchylony)  
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 - 42412) 
Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425 - 50539) 
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425 - 452) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425 - 435) 
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436 - 446) 
Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447 - 452) 
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 - 458) 
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459 - 47716) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459 - 476) 
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477 - 4777a) 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 - 47716) 
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478 - 479) 
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 47928 - 47935) 
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936 - 47945) 
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946 - 47956) 
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957 - 47967) 
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968 - 47978) 
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480 - 505) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480 - 484) 
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841 - 497) 
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971 - 505) 
Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051 - 50514) 
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515 - 50527a) 
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515 - 50520) 
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521 - 50527a) 
Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528 - 50539) 
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 - 50539) 
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (art. 506 - 6948) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506 - 525) 
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526 - 6948) 
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526 - 5601) 
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526 - 543) 
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526 - 534) 
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535 - 538) 
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539 - 543) 
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544 - 5601) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544 - 547) 
Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548 - 551) 
Oddział 3. Postępowanie (art. 552 - 5601) 
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561 - 605) 
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561 - 5675) 
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568 - 59822) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568 - 5781) 
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579 - 584) 
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585 - 589) 
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590 - 598) 
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981 - 59814) 
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 - 59822) 
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599 - 605) 
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606 - 62613) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606 - 608) 
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609 - 610) 
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101 - 6107) 
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101 - 6105) 
Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106 - 6107) 
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611 - 616) 
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617 - 625) 
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) 
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261 - 62613) 
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne (art. 627 - 691) 
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (art. 633 - 639) 
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640 - 645) 
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646 - 654) 
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655 - 660) 
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661 - 663) 
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664 - 665) 
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666 - 6681) 
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669 - 6792) 
Rozdział 9. Dział spadku (art. 680 - 689) 
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690 - 691) 
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911 - 6919) 
Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692 - 69322) 
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692 - 69310) 
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311 - 69317) 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318 - 69322) 
Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941 - 6948) 
Księga trzecia. (uchylona)  
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716 - 729) 
Część druga. Postępowanie zabezpieczające (oznaczenie oraz tytuł księgi pierwszej - uchylone) (art. 730 - 757) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730 - 746) 
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747 - 7541) 
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755 - 757) 
Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (art. 758 - 1088) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758 - 843) 
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758 - 7751) 
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776 - 795) 
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951 - 7955) 
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956 - 7957) 
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958 - 7959) 
Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (art. 79510 - 79511) 
Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (art. 79512 - 79513) 
Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (art. 79514 - 79517) 
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796 - 817) 
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818 - 828) 
Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829 - 839) 
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840 - 843) 
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844 - 10401) 
Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844 - 879) 
Rozdział 1. Zajęcie (art. 844 - 863) 
Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864 - 879) 
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 - 888) 
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 - 894) 
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895 - 908) 
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909 - 912) 
Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913 - 9202) 
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921 - 1013) 
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921 - 922) 
Rozdział 2. Zajęcie (art. 923 - 941) 
Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942 - 951) 
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952 - 961) 
Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962 - 971) 
Rozdział 6. Licytacja (art. 972 - 986) 
Rozdział 7. Przybicie (art. 987 - 997) 
Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998 - 1003) 
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004 - 1013) 
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131 - 10136) 
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014 - 10224) 
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023 - 10401) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023 - 1028) 
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029 - 1032) 
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033 - 1034) 
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035 - 10401) 
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041 - 1088) 
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041 - 1059) 
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060 - 1065) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060 - 1064) 
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641 - 106413) 
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414 - 1065) 
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066 - 1071) 
Dział IV. (uchylony)  
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081 - 1088) 
Dział VI. (uchylony)  
Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (Przepis wstępny - uchylone) (art. 1096 - 115325) 
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (art. 1097 - 1116) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097 - 10991) 
Tytuł II. (oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone) (art. 1100 - 1102) 
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103 - 11051) 
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106 - 11102) 
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103 - 11104) 
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111 - 1116) 
Księga druga. Postępowanie (art. 1117 - 11442) 
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117 - 1118) 
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119 - 1128) 
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) 
Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130 - 1136) 
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) 
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) 
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139 - 1142) 
Tytuł VIIA. Europejskie poświadczenie spadkowe (art. 11421 - 10427) 
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) 
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144 - 11441) 
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) 
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (art. 1145 - 115312) 
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145 - 11491) 
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150 - 1153) 
Tytuł III. (uchylony) (art. 11531 - 11533) 
Tytuł IV. (uchylony) (art. 11534 - 11536) 
Tytuł V. (uchylony) (art. 11537 - 11539) 
Tytuł VI. (uchylony) (art. 115310 - 115312) 
Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych (art. 115313 - 115325) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 115313 - 115315) 
Tytuł II. Wykonanie (art. 115316 - 115322) 
Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (art. 115323 - 115325) 
Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154 - 1217) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154 - 1160) 
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161 - 1168) 
Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169 - 1179) 
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180 - 1182) 
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183 - 1193) 
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194 - 1204) 
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205 - 1211) 
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212 - 1217) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60