Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Kodeksy »  Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 34, art. 54, tytuł III, art. 61, art. 62, art. 63, art. 633, art. 64, art. 65, art. 67, art. 89, art. 125, art. 127, art. 1301, art. 139, art. 153, art. 158, art. 174, art. 180, art. 1821, art. 1832, art. 18315, art. Art. 1872, art. 207, art. 210, art. 212, art. 217, art. 244, art. 269, art. 301, art. 327, art. 343, art. 344, art. 357, art. 369, art. 3941, art. 3942, art. 3982, art. 39822, art. 462, art. 474, dział IVa, art. 47929a, dział IVb, art. 47937, art. 47938, dział IVc, dział IVd, dział IVe, art. 491, art. 493, art. 495, art. 502, art. 503, art. 5055, art. 50518, art. 50519, art. 546, art. 548, art. 600, art. 738, art. 743, art. 7431, art. 746, art. 7524, art. 7531, art. 755, art. 7561, art. 7562, art. 762, art. 764, art. 767, art. 7673, art. 7673a, art. 7681, art. 773, art. 7732, art. 776, art. 777, art. 782, art. 783, art. 7861, art. 791, art. 801, art. 807, art. 808, art. 812, art. 816, art. 8211, art. 863, art. 8641, art. 8671, art. 8672, art. 884, art. 886, art. 8891, art. 8931, art. 9041, art. 908, art. 9116, art. 9117, art. 913, art. 916, art. 9202, art. 9211, art. 924, art. 929, art. 930, art. 937, art. 945, art. 948, art. 950, art. 962, art. 969, art. 985, art. 999, art. 1002, art. 10131, art. 1018, art. 1019, art. 1026, art. 10501, art. 10511, art. 1052, art. 1053, art. 1055, art. 106415, art. 106419, art. 1099, art. 1214,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 101
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 9, art. 50, art. 51, art. 52, art. 68, art. 89, art. 125, art. 126, art. 128, art. 129, art. 130, art. 1305, art. 1311, art. 132, art. 133, art. 140, art. 142, art. 1481, art. 1491, art. 151, art. 158, art. 1621, art. 165, art. 177, art. 235, art. 2431, art. 244, art. 245, art. 250, art. 254, art. 308, art. 3191, art. 324, art. 328, art. 331, art. 332, art. 3531, art. 3971, art. 39822, art. 39823, art. 472, art. 4971, art. 5056, art. 50513a, art. 50519a, art. 50529, art. 50530, art. 50531, art. 50532, art. 50535, art. 50536, art. 50537, art. 50538, art. 50539, art. 5091, art. 5981, art. 624, art. 6691, art. 6791, art. 6792, art. 759, art. 7492, art. 760, art. 767, art. 7673, art. 7673a, art. 768, art. 770, art. 7701, art. 773, art. 7732, art. 7733, art. 774, art. 775, art. 781, art. 782, art. 783, art. 7941, art. 7942, art. 795, art. 7952a, art. 7955, art. 797, art. 7971, art. 7981, art. 799, art. 801, art. 8011, art. 8012, art. 8041, art. 823, art. 824, art. 827, art. 840, art. 843, art. 847, art. 855, art. 864, art. 8662, art. 867, art. 8671, art. 8673, art. 868, art. 871, art. 872, art. 8821, art. 889, art. 8891, art. 890, art. 891, art. 8911, art. 892, art. 8931, art. 8932, art. 8932a, art. 8934, art. 896, art. 9022, art. 910, art. 9118, art. 9202, art. 947, art. 948, art. 967, art. 968, art. 972, art. 985, art. 986, art. 1024, art. 1027, art. 1035, art. 1037, art. 1040, art. 10401, art. 1064, art. 1081, art. 1086, art. 115323,
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1822
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 155
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1360
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2019.04.21 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1 - 14) 
Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (art. 15 - 729) 
Księga pierwsza. Proces (art. 15 - 50537) 
Tytuł I. Sąd (art. 15 - 54) 
Dział I. Właściwość sądu (art. 15 - 46) 
Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16 - 26) 
Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16 - 18) 
Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19 - 26) 
Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27 - 46) 
Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27 - 30) 
Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31 - 371) 
Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38 - 42) 
Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43 - 46) 
Dział II. Skład sądu (art. 47 - 471) 
Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48 - 54) 
Tytuł II. Prokurator (art. 55 - 60) 
Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61 - 63) 
Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631 - 632) 
Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633 - 634) 
Tytuł IV. Strony (art. 64 - 97) 
Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 64 - 71) 
Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72 - 74) 
Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75 - 83) 
Dział IV. Przypozwanie (art. 84 - 85) 
Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86 - 97) 
Tytuł V. Koszty procesu (art. 98 - 124) 
Dział I. Zwrot kosztów procesu (art. 98 - 110) 
Dział II. Pomoc prawna z urzędu (art. 111 - 124) 
Tytuł VI. Postępowanie (art. 125 - 42412) 
Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125 - 183) 
Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125 - 1305) 
Rozdział 2. Doręczenia (art. 131 - 147) 
Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148 - 163) 
Rozdział 4. Terminy (art. 164 - 166) 
Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167 - 172) 
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173 - 183) 
Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831 - 226) 
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831 - 186) 
Oddział 1. Mediacja (art. 1831 - 18315) 
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184 - 186) 
Rozdział 2. Pozew (art. 187 - 205) 
Rozdział 3. Rozprawa (art. 206 - 226) 
Dział III. Dowody (art. 227 - 315) 
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227 - 234) 
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235 - 309) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235 - 243) 
Oddział 2. Dokumenty (art. 244 - 257) 
Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258 - 277) 
Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278 - 291) 
Oddział 5. Oględziny (art. 292 - 298) 
Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299 - 304) 
Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305 - 309) 
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310 - 315) 
Dział IV. Orzeczenia (art. 316 - 366) 
Rozdział 1. Wyroki (art. 316 - 353) 
Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316 - 332) 
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333 - 338) 
Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339 - 349) 
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350 - 353) 
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531 - 3532) 
Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354 - 3621) 
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363 - 366) 
Dział V. Środki odwoławcze (art. 367 - 398) 
Rozdział 1. Apelacja (art. 367 - 391) 
Rozdział 11. (uchylony)  
Rozdział 2. Zażalenie (art. 394 - 398) 
Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981 - 39821) 
Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822 - 39823) 
Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399 - 4161) 
Dział VII. (uchylony)  
Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241 - 42412) 
Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425 - 50537) 
Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425 - 452) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425 - 435) 
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436 - 446) 
Rozdział 3. Inne sprawy (art. 447 - 452) 
Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 - 458) 
Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459 - 47716) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459 - 476) 
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477 - 4777) 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 - 47716) 
Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478 - 479) 
Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928 - 47935) 
Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936 - 47945) 
Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946 - 47956) 
Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957 - 47967) 
Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 47968 - 47978) 
Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480 - 505) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480 - 484) 
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841 - 497) 
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971 - 505) 
Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051 - 50514) 
Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515 - 50527a) 
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515 - 50520) 
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521 - 50527a) 
Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528 - 50537) 
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 - 50537) 
Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (art. 506 - 6948) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 506 - 525) 
Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526 - 6948) 
Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526 - 5601) 
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526 - 543) 
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526 - 534) 
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535 - 538) 
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539 - 543) 
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544 - 5601) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544 - 547) 
Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548 - 551) 
Oddział 3. Postępowanie (art. 552 - 5601) 
Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561 - 605) 
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561 - 5675) 
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568 - 59821) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568 - 5781) 
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579 - 584) 
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585 - 589) 
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590 - 598) 
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981 - 59814) 
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 - 59821) 
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599 - 605) 
Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606 - 62613) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606 - 608) 
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609 - 610) 
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101 - 6107) 
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101 - 6105) 
Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106 - 6107) 
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611 - 616) 
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617 - 625) 
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) 
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261 - 62613) 
Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego Przepisy wstępne (art. 627 - 691) 
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza (art. 633 - 639) 
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640 - 645) 
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646 - 654) 
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655 - 660) 
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (art. 661 - 663) 
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664 - 665) 
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666 - 6681) 
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669 - 679) 
Rozdział 9. Dział spadku (art. 680 - 689) 
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690 - 691) 
Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911 - 6919) 
Dział V. Sprawy depozytowe (art. 692 - 69322) 
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (art. 692 - 69310) 
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311 - 69317) 
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318 - 69322) 
Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941 - 6948) 
Księga trzecia. (uchylona)  
Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 716 - 729) 
Część druga. Postępowanie zabezpieczające (art. 730 - 757) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730 - 746) 
Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747 - 7541) 
Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755 - 757) 
Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (art. 758 - 1088) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758 - 843) 
Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758 - 7751) 
Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776 - 795) 
Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 7951 - 7955) 
Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956 - 7957) 
Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958 - 7959) 
Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796 - 817) 
Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818 - 828) 
Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829 - 839) 
Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840 - 843) 
Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844 - 1040) 
Dział I. Egzekucja z ruchomości (art. 844 - 879) 
Rozdział 1. Zajęcie (art. 844 - 863) 
Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864 - 879) 
Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880 - 888) 
Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889 - 894) 
Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895 - 908) 
Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909 - 912) 
Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913 - 9202) 
Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921 - 1013) 
Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921 - 922) 
Rozdział 2. Zajęcie (art. 923 - 941) 
Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942 - 951) 
Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952 - 961) 
Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962 - 971) 
Rozdział 6. Licytacja (art. 972 - 986) 
Rozdział 7. Przybicie (art. 987 - 997) 
Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998 - 1003) 
Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004 - 1013) 
Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131 - 10136) 
Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014 - 10224) 
Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023 - 1040) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023 - 1028) 
Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (art. 1029 - 1032) 
Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033 - 1034) 
Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (art. 1035 - 1040) 
Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041 - 1088) 
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041 - 1059) 
Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060 - 1065) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060 - 1064) 
Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (art. 10641 - 106413) 
Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414 - 1065) 
Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066 - 1071) 
Dział IV. (uchylony)  
Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081 - 1088) 
Dział VI. (uchylony)  
Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (Przepis wstępny - uchylone) (art. 1096 - 115312) 
Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (art. 1097 - 1116) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1097 - 10991) 
Tytuł II. (oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone) (art. 1100 - 1102) 
Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103 - 11051) 
Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (art. 1106 - 11102) 
Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103 - 11104) 
Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111 - 1116) 
Księga druga. Postępowanie (art. 1117 - 11442) 
Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117 - 1118) 
Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119 - 1128) 
Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) 
Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130 - 1136) 
Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) 
Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) 
Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139 - 1142) 
Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) 
Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (art. 1144 - 11441) 
Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) 
Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (art. 1145 - 115312) 
Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145 - 11491) 
Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150 - 1153) 
Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531 - 11533) 
Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534 - 11536) 
Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537 - 11539) 
Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310 - 115312) 
Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy) (art. 1154 - 1217) 
Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154 - 1160) 
Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161 - 1168) 
Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169 - 1179) 
Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180 - 1182) 
Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183 - 1193) 
Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194 - 1204) 
Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205 - 1211) 
Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (art. 1212 - 1217) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60