Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od ...

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 710
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.01.19 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 4) 
Dział II. Zakres opodatkowania (art. 5 - 14) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 5 - 6) 
Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług (art. 7 - 8) 
Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 9 - 13) 
Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną (art. 14) 
Dział III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi (art. 15 - 18d) 
Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy (art. 15 - 18) 
Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi (art. 18a - 18d) 
Dział IV. Obowiązek podatkowy (art. 19 - 21) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 19 - 19a) 
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 20 - 20b) 
Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników (art. 21) 
Dział V. Miejsce świadczenia (art. 22 - 28o) 
Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów (art. 22 - 24) 
Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 25 - 26) 
Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów (art. 26a) 
Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług (art. 27 - 28o) 
Dział VI. Podstawa opodatkowania (art. 29 - 32) 
Dział VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów (art. 33 - 40) 
Dział VIII. Wysokość opodatkowania (art. 41 - 85) 
Rozdział 1. Stawki (art. 41 - 42) 
Rozdział 2. Zwolnienia (art. 43 - 44) 
Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów (art. 45 - 82) 
Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% (art. 83) 
Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego (art. 84 - 85) 
Dział IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe (art. 86 - 95) 
Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku (art. 86 - 89) 
Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności (art. 89a - 89b) 
Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego (art. 90 - 95) 
Dział X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku (art. 96 - 105) 
Rozdział 1. Rejestracja (art. 96 - 98) 
Rozdział 2. Deklaracje (art. 99) 
Rozdział 3. Informacje podsumowujące (art. 100 - 102) 
Rozdział 4. Zapłata podatku (art. 103 - 105) 
Dział Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach (art. 105a - 105d) 
Dział XI. Dokumentacja (art. 106 - 112c) 
Rozdział 1. Faktury (art. 106 - 108) 
Rozdział 2. Ewidencje (art. 109 - 110) 
Rozdział 3. Kasy rejestrujące (art. 111) 
Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów (art. 112 - 112a) 
Rozdział 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (art. 112b - 112c) 
Dział XII. Procedury szczególne (art. 113 - 138) 
Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców (art. 113 - 114) 
Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych (art. 115 - 118) 
Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki (art. 119) 
Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (art. 120) 
Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego (art. 121 - 125) 
Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym (art. 126 - 130) 
Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a (art. 130a - 130d) 
Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a (art. 131 - 134) 
Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób (art. 134a - 134c) 
Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona (art. 135 - 138) 
Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 139 - 176) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 139 - 145) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 146 - 176) 
Załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
Załącznik nr 1. (uchylony)    
Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów  
Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%  
Załącznik nr 4. (uchylony)    
Załącznik nr 5. (uchylony)    
Załącznik nr 6. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%  
Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy  
Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy  
Załącznik nr 9. (uchylony)    
Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%  
Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy  
Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9  
Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy  
Załącznik nr 14. Wykaz usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60