Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

VAT

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2015.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Stawki (art. 41 - 42) 
Rozdział 2. Deklaracje (art. 99) 
Załączniki do ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
Załącznik nr 1. (uchylony)    
Załącznik nr 4. (uchylony)    
Załącznik nr 5. (uchylony)    
Załącznik nr 9. (uchylony)    
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60