Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1719
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 839
2017.09.06 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki (§ 3) 
Rozdział 3. Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5% (§ 4) 
Rozdział 4. Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki (§ 5 - 9) 
Rozdział 4a. Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej (art. 9a) 
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 10 - 14) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. (poz. 1719)
Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60