Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego1)

 Dz. U. z 2017 r. poz. 430
2017.08.11 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Zwolnienia od akcyzy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej (§ 3 - 18) 
Rozdział 3. Szczegółowy zakres oraz warunki i tryb stosowania zwolnień od akcyzy, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, oraz pozostałe zwolnienia od akcyzy (§ 19 - 41) 
Rozdział 4. Przepis końcowy (art. 42) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (poz. 430)
Wyroby akcyzowe pochodzące z importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn kwatery oraz centrum szkolenia sił połączonych w Bydgoszczy  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60