Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2318
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1714

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 4) 
Rozdział 2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (§ 5 - 8) 
Rozdział 3. Pozostałe zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (§ 9 - 13) 
Rozdział 4. Przepis końcowy (§ 14) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r.
Załącznik nr 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego  
Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285) będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy  
Załącznik nr 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca  
Załącznik nr 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego  
Załącznik nr 5. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia  
Załącznik nr 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący  
Załącznik nr 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający  
Załącznik nr 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60