Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Prawa konsumenta »  Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji ...

Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1)

 Dz. U. z 2015 r. poz. 184
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 229
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.06.27 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 5) 
Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję (art. 6 - 12a) 
Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 6 - 8) 
Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej (art. 9) 
Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 10 - 12a) 
Dział III. Koncentracje przedsiębiorców (art. 13 - 23) 
Rozdział 1. Kontrola koncentracji (art. 13 - 17) 
Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji (art. 18 - 23) 
Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów (art. 23a - 23d) 
Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów (art. 23a) 
Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 23b - 23d) 
Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 - 28) 
Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 - 25) 
Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26 - 28) 
Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 - 46) 
Rozdział 1. Prezes Urzędu (art. 29 - 36) 
Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie (art. 37 - 46) 
Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu (art. 47 - 105q) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 47 - 85) 
Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 86 - 93) 
Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji (art. 94 - 99) 
Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 99a - 99f) 
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 100 - 105) 
Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu (art. 105a - 105q) 
Dział VII. Kary pieniężne (art. 106 - 113k) 
Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych (art. 106 - 113) 
Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję (art. 113a - 113k) 
Dział VIII. Przepis karny (art. 114) 
Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 115 - 138) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60