Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Spółdzielnie »  Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1443
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 21
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1560
2017.09.09 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Część I. Spółdzielnie (art. 1 - 203x) 
Tytuł I. Przepisy wspólne (art. 1 - 137) 
Dział I. Spółdzielnia i jej statut (art. 1 - 5) 
Dział II. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni (art. 6 - 14) 
Dział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (art. 15 - 34) 
Dział IV. Organy spółdzielni (art. 35 - 59) 
Rozdział 1. Walne zgromadzenie (art. 36 - 43) 
Rozdział 2. Rada nadzorcza (art. 44 - 47) 
Rozdział 3. Zarząd (art. 48 - 55) 
Rozdział 4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu (art. 56 - 58) 
Rozdział 5. Zebrania grup członkowskich (art. 59) 
Dział V. (uchylony)  
Dział VI. (uchylony)  
Dział VII. Gospodarka spółdzielni (art. 67 - 90) 
Dział VIII. Lustracja (art. 91 - 95) 
Dział IX. Łączenie się spółdzielni (art. 96 - 102) 
Dział X. (uchylony)  
Dział XI. Podział spółdzielni (art. 108 - 112) 
Dział XII. Likwidacja spółdzielni (art. 113 - 129) 
Dział XIII. Upadłość spółdzielni (art. 130 - 137) 
Tytuł II. Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy (art. 138 - 203x) 
Dział I. Spółdzielnie produkcji rolnej (art. 138 - 178) 
Rozdział I. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 138 - 172) 
Oddział 1. Przedmiot działalności i członkostwo (art. 138 - 140) 
Oddział 2. Wkłady gruntowe i pieniężne (art. 141 - 154a) 
Oddział 3. Praca (art. 155 - 162) 
Oddział 4. Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy (art. 163 - 165) 
Oddział 5. Fundusze spółdzielni, dochód i jego podział (art. 166 - 172) 
Rozdział 2. (uchylony)  
Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną (art. 178) 
Rozdział 4. (uchylony)  
Dział II. Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych) (art. 180) 
Dział III. Spółdzielnie pracy (art. 181 - 203) 
Dział IV. (uchylony)  
Dział V. (uchylony)  
Dział VI. Przekształcenia spółdzielni pracy (art. 203e - 203x) 
Część II. Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza (art. 240 - 267) 
Tytuł I. Związki spółdzielcze (art. 240 - 257) 
Tytuł II. Krajowy Samorząd Spółdzielczy (art. 258 - 267) 
Część IIa. Przepisy karne (art. 267a - 267d) 
Część III. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 268 - 281) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 268) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 271 - 281) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60