Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Inne

  Prawo upadłościowe i naprawcze

Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1112
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
Tekst jednolity - bieżąca
 Dz. U. z 2015 r. poz. 233
Tytuł I. Przepisy ogólne  
Dział I. Przepisy wstępne  
Dział I. Sąd  
Rozdział 1. Przepisy ogólne  
Rozdział 1. Przepisy ogólne  
Rozdział 2. Uczestnicy  
Rozdział 1. Masa upadłości  
Oddział 1. Przepisy ogólne  
Oddział 1. Przepisy ogólne  
Rozdział 1. Sąd  
Rozdział 2. Sędzia-komisarz  
Rozdział 1. Przepisy ogólne  
Rozdział 2. Syndyk  
Rozdział 3. Nadzorca sądowy  
Rozdział 4. Zarządca  
Rozdział 1. Upadły  
Rozdział 2. Wierzyciele  
Oddział 1. Przepisy ogólne  
Oddział 3. Rada wierzycieli  
Dział V. Koszty  
Tytuł VI. Układ  
Dział I. Przepisy ogólne  
Dział III. Skutki układu  
Dział IV. Zmiana układu  
Dział V. Uchylenie układu  
Dział I. Przepisy ogólne  
Dział I. Przepisy ogólne  
Rozdział 1. Przepisy ogólne  
Tytuł I. Przepisy ogólne  
Dział I. Przepisy ogólne  
Rozdział 1. Przepisy ogólne  
Rozdział 2. Postępowanie  
Dział I. Przepisy ogólne  
Część piąta. Przepisy karne  
Dział III. Przepisy końcowe  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60