Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 4, art. 7a, dział III, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 76, art. 101, art. 101a, art. 101b, art. 101c, art. 101d, art. 101e, art. 101f, art. 101g, art. 101h, art. 101i, art. 101j, art. 101k, art. 101l, art. 101m, art. 101n, art. 101o, art. 101p, art. 101q, art. 101r, art. 103, art. 104, art. 105, art. 109, art. 118c, art. 135, art. 144, art. 145, art. 145a, art. 146, art. 146a, art. 146b, art. 146c, art. 146d, art. 146e, art. 146f, art. 146g, art. 146h, art. 146i, art. 147a, art. 148, art. 150, art. 152, art. 153, art. 157a, art. 168a, art. 169, art. 175, art. 178, art. 181, art. 183, art. 183b, art. 184, art. 185, art. 187, art. 188, art. 189, art. 190, art. 191, art. 193, art. 195, art. 199, art. 201, art. 202, art. 204, art. 206, art. 207, art. 208, art. 209, art. 210, art. 211, art. 211a, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 217a, art. 217b, art. 217c, art. 217d, art. 218, art. 219, art. 305a, rozdz. 5, art. 315d, art. 315e, art. 319, art. 335a, art. 335b, art. 335c, art. 335d, art. 336, art. 339, art. 339a, art. 340, art. 351c, art. 362, art. 363, art. 377a, art. 378, art. 400a, art. 400b, art. 400h, art. 400k, art. 401c, tytuł VIII, dział I, art. 422, art. 423, art. 424, art. 425, dział II, art. 426, art. 427, art. 428, art. 429, art. 430, art. 431, art. 432, art. 433, art. 434, art. 435, art. 436, dział III, art. 437, art. 438, dział IV, art. 439, art. 440, art. 441,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 Dz. U. z 2016 r. poz. 672
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 519
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 799
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1 - 80c) 
Dział I. Zakres obowiązywania ustawy (art. 1 - 2) 
Dział II. Definicje i zasady ogólne (art. 3 - 12) 
Dział III. Polityka ochrony środowiska oraz programy ochrony środowiska (art. 13 - 18) 
Dział IV. Informacje o środowisku (art. 25 - 30) 
Rozdział 1. (uchylony)  
Rozdział 2. (uchylony) (art. 25 - 30) 
Dział V. (uchylony)  
Dział VI. (uchylony)  
Dział VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji (art. 71 - 76) 
Dział VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony środowiska oraz reklama (art. 77 - 80c) 
Tytuł II. Ochrona zasobów środowiska (art. 81 - 136c) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 81 - 84) 
Dział II. Ochrona powietrza (art. 85 - 96a) 
Dział III. (uchylony) (art. 97 - 100) 
Dział IV. Ochrona powierzchni ziemi (art. 101 - 111) 
Dział V. Ochrona przed hałasem (art. 112 - 120a) 
Dział VI. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (art. 121 - 124) 
Dział VII. Ochrona kopalin (art. 125 - 126) 
Dział VIII. Ochrona zwierząt oraz roślin (art. 127 - 128) 
Dział IX. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska (art. 129 - 136c) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 129) 
Rozdział 2. Ograniczenia związane z ochroną zasobów środowiska (art. 130 - 134) 
Rozdział 3. Obszary ograniczonego użytkowania (art. 135 - 136) 
Rozdział 4. Strefy przemysłowe (art. 136a - 136c) 
Tytuł III. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (art. 137 - 242) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 137 - 140) 
Dział II. Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty (art. 141 - 172) 
Rozdział 1. Instalacje i urządzenia (art. 141 - 157a) 
Rozdział 2. Substancje (art. 158 - 165) 
Rozdział 3. Produkty (art. 166 - 172) 
Dział III. Drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, lotniska oraz porty (art. 173 - 179) 
Dział IV. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (art. 180 - 229) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 180 - 183c) 
Rozdział 2. Wydawanie pozwoleń (art. 184 - 192) 
Rozdział 3. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia (art. 193 - 200) 
Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane (art. 201 - 219) 
Rozdział 5. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 220 - 229) 
Rozdział 6. (uchylony)  
Rozdział 7. (uchylony)  
Dział IVa. Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (art. 236a - 236d) 
Dział IVb. Rejestr średnich źródeł spalania paliw (art. 236e) 
Dział V. Przeglądy ekologiczne (art. 237 - 242) 
Tytuł IV. Poważne awarie (art. 243 - 271c) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 243 - 247) 
Dział II. Instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii przemysłowej (art. 248 - 269a) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 248) 
Rozdział 2. Obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej (art. 249 - 264) 
Rozdział 3. Obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową (art. 264a - 269a) 
Dział III. Współpraca międzynarodowa (art. 270 - 271c) 
Tytuł V. Środki finansowo-prawne (art. 272 - 321j) 
Dział I. Przepisy ogólne (art. 272 - 283) 
Dział II. Opłaty za korzystanie ze środowiska (art. 284 - 297a) 
Rozdział 1. Wnoszenie opłat (art. 284 - 289) 
Rozdział 2. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska (art. 290 - 291) 
Rozdział 3. Opłaty podwyższone (art. 292 - 293) 
Rozdział 4. Przepisy szczególne dotyczące opłat za składowanie odpadów (art. 294 - 297a) 
Dział III. Administracyjne kary pieniężne (art. 298 - 315e) 
Rozdział 1. Postępowanie w sprawie wymierzenia kary (art. 298 - 308) 
Rozdział 2. Wysokość kar (art. 309 - 312) 
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisję hałasu (art. 313 - 315) 
Rozdział 4. Kary pieniężne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (art. 315a - 315c) 
Rozdział 5. Przepisy szczególne dotyczące kar za niespełnianie warunków uznawania za dotrzymane maksymalnych emisji substancji ze źródeł spalania paliw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 146h (art. 315d - 315e) 
Dział IV. Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych (art. 316 - 321) 
Dział V. Opłata emisyjna (art. 321a - 321j) 
Tytuł VI. Odpowiedzialność w ochronie środowiska (art. 322 - 375) 
Dział I. Odpowiedzialność cywilna (art. 322 - 328) 
Dział II. Odpowiedzialność karna (art. 329 - 361) 
Dział III. Odpowiedzialność administracyjna (art. 362 - 375) 
Tytuł VII. Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska (art. 376 - 421k) 
Dział I. Organy administracji do spraw ochrony środowiska (art. 376 - 385) 
Dział II. Instytucje ochrony środowiska (art. 386 - 421k) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 386) 
Rozdział 2. Państwowa Rada Ochrony Środowiska (art. 387 - 393) 
Rozdział 3. (uchylony)  
Rozdział 4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (art. 400 - 421) 
Rozdział V. Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna (art. 421a - 421k) 
Tytuł VIII. (uchylony) (art. 422 - 441) 
Dział I. (uchylony) (art. 422 - 425) 
Dział II. (uchylony) (art. 426 - 436) 
Dział III. (uchylony) (art. 437 - 438) 
Dział IV. (uchylony) (art. 439 - 441) 
Tytuł IX. Przepis końcowy (art. 442) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) ...  
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60