Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie ...

Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1),2)

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1688
2018.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 10) 
Rozdział 2. Udostępnianie na rynku sprzętu (art. 11 - 25) 
Rozdział 3. Autoryzowany przedstawiciel (art. 26) 
Rozdział 4. Zabezpieczenie finansowe (art. 27 - 33) 
Rozdział 5. Zbieranie oraz transport zużytego sprzętu (art. 34 - 45) 
Rozdział 6. Przetwarzanie zużytego sprzętu (art. 46 - 54) 
Rozdział 7. Działalność w zakresie recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku (art. 55 - 59) 
Rozdział 8. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 60 - 65) 
Rozdział 9. Audyt zewnętrzny (art. 66 - 71) 
Rozdział 10. Opłata produktowa (art. 72 - 78) 
Rozdział 11. Przemieszczanie używanego sprzętu oraz zużytego sprzętu (art. 79 - 83) 
Rozdział 12. Rejestr i sprawozdawczość (art. 84 - 85) 
Rozdział 13. Obowiązki organów administracji publicznej (art. 86 - 90) 
Rozdział 14. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne (art. 91 - 98) 
Rozdział 15. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 99 - 111) 
Rozdział 16. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 112 - 142) 
Załączniki do ustawy z dnia 11 września 2015 r. (poz. 1688)
Załącznik nr 1. Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu  
Załącznik nr 2. Wzór oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania  
Załącznik nr 3. Sposób obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu do dnia 31 grudnia 2020 r.  
Załącznik nr 4. Sposób obliczania rocznego poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu  
Załącznik nr 5. Przetwarzanie materiałów i części składowych zużytego sprzętu  
Załącznik nr 6. Numery i nazwy grup sprzętu oraz przykładowe rodzaje sprzętu należącego do grup sprzętu, do których przepisy ustawy stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r.  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60