Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Ochrona środowiska »  Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców ...

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1413
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1478
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 2) 
Rozdział 2. Obowiązki przedsiębiorców (art. 3 - 11a) 
Rozdział 3. Opłata produktowa (art. 12 - 19) 
Rozdział 4. (uchylony) (art. 20 - 23) 
Rozdział 5. Obowiązki organów administracji publicznej (art. 24 - 26) 
Rozdział 6. Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej (art. 27 - 36) 
Rozdział 7. Przepisy karne (art. 37 - 40) 
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 41 - 46) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) ...  
Załączniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. (poz. 639)
Załącznik nr 1. (uchylony)  
Załącznik nr 2. (uchylony)  
Załącznik nr 3. (uchylony)  
Załącznik nr 4. (uchylony)  
Załącznik nr 4a. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów  
Załącznik nr 5. (uchylony)  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60