Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Nieruchomości »  Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 518
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 782
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 121
2018.01.17 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 9a) 
Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego (art. 10 - 91) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 10 - 19) 
Rozdział 2. Zasoby nieruchomości (art. 20 - 26) 
Rozdział 3. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste (art. 27 - 36) 
Rozdział 4. Przetargi na zbycie nieruchomości (art. 37 - 42) 
Rozdział 5. Oddawanie w trwały zarząd (art. 43 - 50) 
Rozdział 6. Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne (art. 51 - 61) 
Rozdział 7. Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych (art. 62 - 66) 
Rozdział 8. Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości (art. 67 - 91) 
Dział III. Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości (art. 92 - 148b) 
Rozdział 1. Podziały nieruchomości (art. 92 - 100) 
Rozdział 2. Scalanie i podział nieruchomości (art. 101 - 108) 
Rozdział 3. Prawo pierwokupu nieruchomości (art. 109 - 111a) 
Rozdział 4. Wywłaszczanie nieruchomości (art. 112 - 127) 
Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości (art. 128 - 135) 
Rozdział 6. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (art. 136 - 142) 
Rozdział 7. Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143 - 148b) 
Dział IV. Wycena nieruchomości (art. 149 - 173c) 
Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości (art. 149 - 159) 
Rozdział 2. Powszechna taksacja nieruchomości (art. 160 - 173) 
Rozdział 3. Badanie rynku nieruchomości (art. 173a - 173c) 
Dział V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (art. 174 - 197a) 
Rozdział 1. Rzeczoznawstwo majątkowe (art. 174 - 178) 
Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (art. 179 - 183a) 
Rozdział 3. Zarządzanie nieruchomościami (art. 184 - 190a) 
Rozdział 4. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej (art. 191 - 197a) 
Dział VI. Przepisy karne i o karach pieniężnych (art. 198 - 198e) 
Dział VII. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe (art. 199 - 242) 
Rozdział 1. Przepisy przejściowe (art. 199 - 233) 
Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 234 - 239) 
Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 240 - 242) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60