Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Nieruchomości »  Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie ...

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
2017.11.24 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Mając na względzie wynikający z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz wynikający z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także zadania władz publicznych realizowane w szczególności przez wprowadzanie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, uchwala się niniejszą ustawę.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 3) 
Rozdział 2. Krajowy Zasób Nieruchomości (art. 4 - 30) 
Rozdział 3. Organy Krajowego Zasobu Nieruchomości (art. 31 - 42) 
Rozdział 4. Gospodarka finansowa KZN (art. 43 - 50) 
Rozdział 5. Gospodarowanie nieruchomościami (art. 51 - 66) 
Rozdział 6. Operator mieszkaniowy (art. 67 - 72) 
Rozdział 7. Najem i czynsz najmu (art. 73 - 95) 
Rozdział 8. Kontrola (art. 96 - 107) 
Rozdział 9. Administracyjne kary pieniężne (art. 108 - 111) 
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 112 - 128) 
Rozdział 11. Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe (art. 129 - 141) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60