Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.12.2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 724
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.03 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ... (§ 1 - 5) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r.
Załącznik nr 1. KRS-W1. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa  
Załącznik nr 2. KRS-W2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna  
Załącznik nr 3. KRS-W3. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Załącznik nr 4. KRS-W4. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna  
Załącznik nr 5. KRS-W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia (spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa)  
Załącznik nr 6. KRS-W6. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej  
Załącznik nr 7. KRS-W7. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 8. KRS-W8. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej   
Załącznik nr 9. KRS-W9. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą  
Załącznik nr 10. KRS-W10. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji  
Załącznik nr 11. (uchylony)  
Załącznik nr 12. KRS-W20. Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa  
Załącznik nr 13. KRS-W22. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów ...  
Załącznik nr 14. KRS-D1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych  
Załącznik nr 15. KRS-Z1. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa  
Załącznik nr 16. KRS-Z2. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna  
Załącznik nr 17. KRS-Z3. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna  
Załącznik nr 18. KRS-Z5. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia  
Załącznik nr 19. KRS-Z6. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, instytut badawczy, instytucja gospodarki budżetowej, jednostka badawczo-rozwojowa  
Załącznik nr 20. KRS-Z7. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne  
Załącznik nr 21. KRS-Z8. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwo reasekuracji wzajemnej  
Załącznik nr 22. KRS-Z10. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji  
Załącznik nr 23. (uchylony)  
Załącznik nr 24. KRS-Z20. Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa  
Załącznik nr 25. KRS-Z22. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 26. KRS-Z30. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty  
Załącznik nr 27. KRS-Z40. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS  
Załącznik nr 28. KRS-Z41. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzytelność  
Załącznik nr 29. KRS-Z42. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel-zmiana  
Załącznik nr 30. (uchylony)  
Załącznik nr 31. KRS-Z61. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie  
Załącznik nr 32. KRS-Z63. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym  
Załącznik nr 33. (uchylony)  
Załącznik nr 34. KRS-Z67. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie układowe  
Załącznik nr 35. KRS-D2. Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych  
Załącznik nr 36. (uchylony)  
Załącznik nr 37. KRS-X1. Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa  
Załącznik nr 38. KRS-X2. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego  
Załącznik nr 39. KRS-D3. Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych  
Załącznik nr 40. KRS-WA. Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 41. KRS-WB. Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 42. KRS-WC. Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 43. KRS-WD. Partnerzy - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 44. KRS-WE. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 45. KRS-WF. Założyciele - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 46. KRS-WG. Emisje akcji - załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 47. KRS-WH. Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 48. (uchylony)  
Załącznik nr 49. KRS-WJ. Reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 50. KRS-WK. Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
Załącznik nr 51. KRS-WL. Prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 52. KRS-WM. Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 53. KRS-ZA. Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 54. KRS-ZB. Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 55. KRS-ZC. Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 56. KRS-ZD. Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 57. KRS-ZE. Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 58. KRS-ZF. Zmiana - akcjonariusz spółki akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 59. KRS-ZH. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 60. (uchylony)  
Załącznik nr 61. KRS-ZJ. Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 62. KRS-ZK. Zmiana - organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 63. KRS-ZL. Zmiana - prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 64. KRS-ZM. Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 65. KRS-ZN. Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 66. KRS-ZS. Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 67. KRS-ZY. Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 68. KRS-ZP. Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 69. KRS-ZR. Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 70. KRS-W21. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego  
Załącznik nr 71. KRS-Z21. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego  
Załącznik nr 72. KRS-Z68. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - postępowanie naprawcze  
Załącznik nr 73. KRS-W-OPP. Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 74. KRS-Z-OPP. Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym  
Załącznik nr 75. KRS-W12. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych  
Załącznik nr 76. KRS-Z12. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych  
Załącznik nr 77. KRS-W13. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska  
Załącznik nr 78. KRS-Z13. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska  
Załącznik nr 79. KRS-WK1. Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 80. KRS-ZK1. Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 81. KRS-WU. Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców  
Załącznik nr 82. KRS-ZU. Zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 83. KRS-WI. Dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 84. KRS-ZI. Zmiana - dyrektorzy wykonawczy. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 85. KRS-W14. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska  
Załącznik nr 86. KRS-Z14. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska  
Załącznik nr 87. KRS-WO. Udziały spółdzielni europejskiej. Załącznik do wniosku o rejestrze/zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców  
Załącznik nr 88. KRS-Z62. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
Wzory druków i umów - www.druki.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60