Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177, nr 96, poz. 959 i nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1) 
Rozdział 2. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (§ 2 - 7) 
Rozdział 3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych (§ 8 - 9) 
Rozdział 4. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych (§ 10) 
Rozdział 5. Przepis końcowy (§ 11) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1389)
Wskaźniki procentowe ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60