Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 907
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 2a, art. 2b, art. 2c, art. 3, art. 4, art. 4aa, art. 4b, art. 4d, art. 5, art. 5a, art. 5b, art. 5c, art. 5d, art. 5e, art. 5f, art. 5g, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9a, art. 10, rozdz. 2a, art. 10a, art. 10b, art. 10c, art. 10d, art. 10e, art. 10f, art. 10g, art. 11, art. 11a, art. 11b, art. 11c, art. 12, art. 12a, art. 13, art. 13a, art. 14, art. 15, art. 15a, art. 15b, art. 15c, art. 15d, art. 15e, art. 15f, art. 16, art. 17, art. 22, art. 22a, art. 22b, art. 22c, art. 22d, art. 23, art. 24, art. 24aa, art. 24b, art. 25, art. 25a, art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, art. 30a, art. 30b, art. 31a, art. 31b, art. 31d, art. 32, art. 33, art. 34, art. 36, art. 36a, art. 36aa, art. 36b, art. 36ba, art. 37, art. 38, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46, art. 48, art. 49, art. 50, art. 51, art. 52, art. 54, art. 55, art. 55a, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60, art. 60b, art. 60c, art. 60d, art. 60e, art. 60f, art. 62, art. 63, art. 67, art. 73, oddz. 6a, art. 73a, art. 73b, art. 73c, art. 73d, art. 73e, art. 73f, art. 73g, art. 73h, art. 75, art. 82, art. 83, art. 86, art. 89, art. 90, art. 91, art. 91a, art. 91b, art. 91c, art. 91d, art. 91e, art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 101a, art. 101b, art. 102, art. 103, art. 104, art. 104a, art. 104b, art. 104c, art. 104d, art. 104e, art. 104f, art. 104g, art. 105, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 115, art. 116, art. 123, art. 131a, art. 131ba, art. 131bb, art. 131bc, art. 131da, art. 131e, art. 131g, art. 131h, art. 131i, art. 131ia, art. 131k, art. 131m, art. 131n, art. 132, art. 133, art. 134, art. 134b, art. 134c, art. 134d, art. 134e, art. 135, art. 136, art. 138, art. 138c, art. 138f, rozdz. 6, art. 138g, art. 138h, art. 138i, art. 138j, art. 138k, art. 138l, art. 138m, art. 138n, art. 138o, art. 138p, art. 138q, art. 138r, art. 138s, art. 140, art. 142, art. 143b, art. 143c, art. 144, art. 144a, art. 145, art. 145a, art. 145b, art. 146, art. 150, art. 151a, art. 152, art. 153, art. 154, art. 154c, art. 155, art. 158, art. 159, art. 160, art. 173, art. 174, art. 175, art. 176, art. 176a, art. 180, art. 182, art. 183, art. 185, art. 186,
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
2017.11.14 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 13a) 
Rozdział 1. Przedmiot regulacji (art. 1 - 6a) 
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień (art. 7 - 10) 
Rozdział 2a. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami (art. 10a - 10g) 
Rozdział 3. Ogłoszenia (art. 11 - 13a) 
Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 14 - 98) 
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy (art. 14 - 28) 
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania (art. 29 - 38) 
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień (art. 39 - 81) 
Oddział 1. Przetarg nieograniczony (art. 39 - 46) 
Oddział 2. Przetarg ograniczony (art. 47 - 53) 
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem (art. 54 - 60) 
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny (art. 60a - 60f) 
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia (art. 61 - 65) 
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki (art. 66 - 68) 
Oddział 6. Zapytanie o cenę (art. 69 - 73) 
Oddział 6a. Partnerstwo innowacyjne (art. 73a - 73h) 
Oddział 7. Licytacja elektroniczna (art. 74 - 81) 
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 82 - 95) 
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań (art. 96 - 98) 
Dział III. Przepisy szczególne (art. 99 - 138s) 
Rozdział 1. Umowy ramowe (art. 99 - 101b) 
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów (art. 102 - 109) 
Rozdział 3. Konkurs (art. 110 - 127) 
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych (art. 128 - 131) 
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131a - 131w) 
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe (art. 132 - 138f) 
Rozdział 6. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138g - 138s) 
Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych (art. 139 - 151a) 
Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (art. 152 - 176a) 
Rozdział 1. Zakres działania (art. 152 - 156) 
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych (art. 157 - 160) 
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień (art. 161 - 171a) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 161 - 164) 
Oddział 2. Kontrola doraźna (art. 165 - 168a) 
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 169 - 171a) 
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza (art. 172 - 176a) 
Rozdział 5. (uchylony)  
Dział VI. Środki ochrony prawnej (art. 179 - 198g) 
Rozdział 1. Przepisy wspólne (art. 179) 
Rozdział 2. Odwołanie (art. 180 - 198) 
Rozdział 3. Skarga do sądu (art. 198a - 198g) 
Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (art. 199 - 203) 
Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 204 - 219) 
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 220 - 227) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60