Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2010 r. ...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

 Dz. U. z 2010 r. nr 12, poz. 68

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 28.07.2016 r.

Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... (§ 1 - 2) 
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. (poz. 68)
Załącznik nr 1. Wykaz usług o charakterze priorytetowym  
Załącznik nr 2. Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60