Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo dewizowe »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.09.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.09.2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność kantorową obowiązku przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

 Dz. U. z 2007 r. nr 183, poz. 1308

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.04.2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe ... (§ 1 - 19) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 września 2007 r. (poz. 1308)
Załącznik nr 1. Wykaz czynności obrotu dewizowego służący do zestawiania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej  
Załącznik nr 2. Formularz ZO/STANY. Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych*** otrzymanych od nierezydentów kupujących towary lub usługi  
Załącznik nr 3. Formularz ZU/STANY. Sprawozdanie ze stanu zaliczek krótkoterminowych/długoterminowych*** udzielonych nierezydentom przy zakupie towarów lub usług  
Załącznik nr 4. Formularz OPE/STANY. Sprawozdanie ze stanu należności krótkoterminowych/długoterminowych*** za sprzedane towary lub usługi nierozliczone przez nierezydentów  
Załącznik nr 5. Formularz OPI/STANY. Sprawozdanie ze stanu zobowiązań krótkoterminowych/długoterminowych*** za zakupione towary lub usługi nierozliczone z nierezydentami  
Załącznik nr 6. Formularz IB-1. Wartość udziału zagranicznego wspólnika w kapitale własnym spółki mającej siedzibę w Polsce  
Załącznik nr 7. Formularz IB-1/ODDZIAŁ. Wartość funduszy oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego mającego siedzibę w Polsce  
Załącznik nr 8. Formularz IBZ-1. Wartość udziału rezydenta (wspólnika krajowego) w kapitale własnym spółki mającej siedzibę za granicą  
Załącznik nr 9. Formularz IBZ-1/ODDZIAŁ. Wartość funduszy oddziału mającego siedzibę za granicą  
Załącznik nr 10. Formularz NZ. Zgłoszenie nabycia/sprzedaży*** nieruchomości znajdujących się za granicą przez rezydenta  
Załącznik nr 11. Formularz NP. Zgłoszenie przez rezydenta sprzedaży nierezydentowi lub nabycia od nierezydenta*** nieruchomości znajdujących się w Polsce  
Załącznik nr 12. Formularz KZ. Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki*** otrzymanego  
Załącznik nr 13. Formularz KZ-1. Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki*** otrzymanego od nierezydenta wraz z terminarzem przyszłych spłat  
Załącznik nr 14. Formularz KU. Informacja o zawarciu umowy z nierezydentem dotycząca kredytu/pożyczki*** udzielonego  
Załącznik nr 15. Formularz KU-1. Sprawozdanie z wykorzystania i spłat kredytu/pożyczki*** udzielonego nierezydentowi wraz z terminarzem przyszłych spłat  
Załącznik nr 16. Formularz URA. Informacja o otwarciu rachunku w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami)***  
Załącznik nr 17. Formularz RACH. Sprawozdanie z sald i obrotów na rachunku otwartym w banku, instytucji kredytowej lub innej instytucji finansowej (będących nierezydentami)***  
Załącznik nr 18. Formularz UKO. Informacja o zawarciu umowy z nierezydentami o rozliczeniach poza polskim systemem bankowym  
Załącznik nr 19. Formularz NET. Sprawozdanie z transakcji z nierezydentami rozliczonych w formie wielostronnych potrąceń wierzytelności (nettingu)  
Załącznik nr 20. Formularz KOM. Sprawozdanie z wierzytelności rozliczonych w obrocie z nierezydentami w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń  
Załącznik nr 21. Formularz PZKAN. Kwartalne sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet w kantorach  
Załącznik nr 22. Formularz ZIP-MP. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez rezydentów innych niż Skarb Państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 23. Formularz ZIP-MNP. Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem emisji, dla których rolę depozytariusza pełni krajowy bank, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 24. Formularz ZIP-FI. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 25. Formularz ZIP-INF. Informacja o emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta  
Załącznik nr 26. Formularz ZIP-RZ. Informacja o zmianie danych dotyczących emisji własnych papierów wartościowych dokonanej przez rezydenta  
Załącznik nr 27. Formularz AUD4. Papiery wartościowe wyemitowane przez nierezydentów lub jednostki uczestnictwa w będących nierezydentami funduszach zbiorowego inwestowania, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego  
Załącznik nr 28. Formularz AUD4-PL. Papiery wartościowe wyemitowane przez rezydentów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niezarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub Narodowym Banku Polskim, papiery wartościowe dłużne wyemitowane przez rezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem papierów wartościowych, dla których rolę depozytariusza pełni bank krajowy lub rezydent będący firmą inwestycyjną, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdającego  
Załącznik nr 29. Formularz D-WT. Wartość godziwa pozycji w forwardach, futures, swapach walutowych i dwuwalutowych swapach stóp procentowych, wyrażona w tys. PLN  
Załącznik nr 30. Formularz D-WT-B. Wartość kwot bazowych forwardów, futures, swapów walutowych i dwuwalutowych swapów stóp procentowych, wyrażona w tys. PLN  
Załącznik nr 31. Formularz D-WO. Wartość godziwa pozycji w opcjach walutowych, wyrażona w tys. PLN  
Załącznik nr 32. Formularz D-WO-B. Wartość kwot bazowych opcji walutowych, wyrażona w tys. PLN  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60