Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo dewizowe »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.10.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.10.2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

 Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1437
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 19.08.2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe ... (§ 1 - 19) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. (poz. 1437)
Załącznik nr 1. Objaśnienia do formularzy  
Załącznik nr 2. Formularz AZ-DEP. Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych  
Załącznik nr 3. Formularz AZ-NZR. Aktywa - nieruchomości za granicą  
Załącznik nr 4. Formularz AZ-UDZ. Aktywa - udziały w spółkach będących nierezydentami  
Załącznik nr 5. Formularz AZ-KRH. Aktywa - należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom  
Załącznik nr 6. Formularz AZ-KRE. Aktywa - pożyczki udzielone nierezydentom i należności od nierezydentów z tytułu leasingu finansowego  
Załącznik nr 7. Formularz AZ-REP. Aktywa - należności z tytułu zakupionych od nierezydenta papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu  
Załącznik nr 8. Formularz AZ-POZ. Aktywa - pozostałe aktywa finansowe i należności od nierezydentów  
Załącznik nr 9. Formularz PZ-UDZ. Pasywa - udziały nierezydentów w kapitale podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 10. Formularz PZ-KRH. Pasywa - zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów  
Załącznik nr 11. Formularz PZ-KRE. Pasywa - kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wobec nierezydentów  
Załącznik nr 12. Formularz PZ-REP. Pasywa - zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu  
Załącznik nr 13. Formularz PZ-POZ. Pasywa - pozostałe zobowiązania finansowe wobec nierezydentów  
Załącznik nr 14. Formularz IP-ASA. Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - aktywa  
Załącznik nr 15. Formularz IP-ASP. Instrumenty pochodne o ryzyku asymetrycznym (opcje) - pasywa  
Załącznik nr 16. Formularz IP-SYM. Instrumenty pochodne o ryzyku symetrycznym (pozostałe)  
Załącznik nr 17. Formularz PW-AIN. Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 18. Formularz PW-ADN. Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 19. Formularz PW-AUN. Papiery udziałowe bez kodu ISIN wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 20. Formularz PW-AFN. Tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 21. Formularz PW-PAN. Akcje bez kodu ISIN wyemitowane przez podmiot sprawozdawczy, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 22. Formularz PW-RIN. Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez rezydentów, nabyte poza rynkiem krajowym, znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 23. Formularz PW-EMI. Dokonana przez podmiot sprawozdawczy emisja własnych papierów wartościowych, skierowana na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objęta przez nierezydenta  
Załącznik nr 24. Formularz PW-ZME. Zmiany danych dotyczących dokonanej przez podmiot sprawozdawczy emisji własnych papierów wartościowych, skierowanej na rynek zagraniczny lub przynajmniej w części objętej przez nierezydenta  
Załącznik nr 25. Formularz PW-AIM. Papiery wartościowe z kodem ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami  
Załącznik nr 26. Formularz PW-ADM. Papiery dłużne bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami  
Załącznik nr 27. Formularz PW-AUM. Papiery udziałowe bez kodu ISIN, z wyłączeniem tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami  
Załącznik nr 28. Formularz PW-AFM. Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania bez kodu ISIN, wyemitowane przez nierezydentów, znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych będących rezydentami  
Załącznik nr 29. Formularz PW-PIM. Papiery wartościowe z kodem ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 30. Formularz PW-PDM. Papiery dłużne bez kodu ISIN, z wyłączeniem obligacji Skarbu Państwa, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 31. Formularz PW-PUM. Papiery udziałowe bez kodu ISIN, wyemitowane przez rezydentów, znajdujące się w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 32. Formularz AZ-IB. Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego  
Załącznik nr 33. Formularz PZ-IB. Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów  
Załącznik nr 34. Formularz PZ-KRD. Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego z terminem wymagalności do 1 roku włącznie  
Załącznik nr 35. Formularz PZ-KRN. Pasywa - długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego  
Załącznik nr 36. Formularz PZ-KAN. Zagraniczne środki płatnicze w postaci banknotów i monet w kantorach  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60