Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.06.2014 ...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.06.2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20131)

 Dz. U. z 2014 r. poz. 854
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2021

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1) 
Rozdział 2. Przepisy wspólne (§ 2 - 9) 
Rozdział 3. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 10 - 11) 
Rozdział 4. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności oraz mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 12 - 14) 
Rozdział 5. (uchylony) (§ 15 - 18) 
Rozdział 6. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 19 - 21) 
Rozdział 7. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 22 - 26) 
Rozdział 8. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 27 - 30) 
Rozdział 9. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na rozwój powiązań kooperacyjnych w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 31 - 42) 
Rozdział 10. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania podmiotom działającym na rzecz innowacyjności wsparcia na usługi proinnowacyjne oraz wzmocnienie potencjału instytucji i wspólnych przedsięwzięć w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 43 - 46) 
Rozdział 11. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom wsparcia na uzyskanie ochrony własności przemysłowej oraz podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotom działającym na rzecz innowacyjności na popularyzację wiedzy w zakresie własności intelektualnej w ramach działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 47 - 48) 
Rozdział 12. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 49 - 52) 
Rozdział 13. Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług szkoleniowych i doradczych oraz wsparcia na rozwój strategii marketingowej na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 53 - 55) 
Rozdział 14. Tryb udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (§ 56 - 58) 
Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 59 - 61) 
__________________
1) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60