Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » POLSKI ŁAD »  Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 749
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 613
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 2, art. 3, art. 12, art. 13, art. 14a, art. 14b, art. 14c, art. 14d, art. 14e, art. 14f, art. 14g, art. 14h, art. 14i, art. 14j, art. 14k, art. 14m, art. 14n, art. 14r, art. 14s, art. 17b, art. 18a, art. 18b, art. 18c, art. 18d, art. 20a, art. 20b, art. 20c, art. 20e, art. 20f, art. 20h, art. 20i, art. 20j, art. 20k, art. 20l, art. 20m, art. 20p, art. 21, art. 21b, art. 23, art. 28, art. 30, art. 33b, art. 33c, art. 34, art. 38a, art. 52, art. 52a, art. 53, art. 54, art. 56, art. 56a, art. 56b, art. 56c, art. 56d, art. 57, art. 59, art. 60, art. 61a, art. 62, art. 62b, art. 63, art. 67a, art. 67b, art. 67d, art. 70, art. 70a, art. 70d, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75, art. 76, art. 76b, art. 77, art. 77b, art. 78, art. 79, art. 80a, art. 81, art. 81b, art. 82, art. 82b, art. 92, art. 93a, art. 98, art. 100, art. 102, art. 104, art. 105, art. 106, art. 107, art. 108, art. 109, art. 112c, art. 115, art. 116, art. 130, art. 131, art. 132, art. 132a, art. 136, art. 137, art. 138, rozdz. 3a, art. 138a, art. 138b, art. 138c, art. 138d, art. 138e, art. 138f, art. 138g, art. 138h, art. 138i, art. 138j, art. 138k, art. 138l, art. 138m, art. 138n, art. 138o, art. 143, art. 144, art. 144a, art. 145, art. 146, art. 147, art. 147a, art. 148, art. 149, art. 150, art. 150a, art. 151, art. 151a, art. 152a, art. 153, art. 154, art. 154a, art. 155, art. 156, art. 157a, art. 159, art. 165, art. 168, art. 178, art. 180, art. 182, art. 183, art. 184, art. 185, art. 189, art. 200, art. 201, art. 210, art. 213, art. 214, art. 240, art. 241, art. 245, art. 247, art. 258, art. 259, art. 259a, art. 262, art. 265, art. 266, art. 267, art. 269, art. 270b, art. 274, art. 274c, art. 280, art. 281a, art. 282a, art. 282b, art. 282c, art. 284, art. 284a, art. 285, art. 285a, art. 287, art. 289, art. 290, art. 290b, art. 291b, art. 291d, art. 292, art. 295, art. 295a, art. 297, art. 299, art. 299d, art. 306e, art. 306h, art. 306i,
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 201
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 800
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 900
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1325
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1540
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 
 zmiana wynikająca z
 
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2022.09.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 12) 
Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13 - 20) 
Rozdział 1. Organy podatkowe (art. 13 - 14) 
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a - 14s) 
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych (art. 15 - 20) 
Dział IIa. (uchylony) (art. 20a - 20r) 
Dział IIb. Współdziałanie (art. 20s - 20zr) 
Rozdział 1. Umowa o współdziałanie (art. 20s - 20za) 
Rozdział 2. Porozumienia podatkowe (art. 20zb - 20zf) 
Rozdział 3. Audyt podatkowy (art. 20zg - 20zq) 
Rozdział 4. Przepisy wspólne (art. 20zr) 
Dział IIC. Porozumienie inwestycyjne (art. 20zs - 20zze) 
Dział III. Zobowiązania podatkowe (art. 21 - 119) 
Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego (art. 21 - 25) 
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art. 26 - 32) 
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (art. 33 - 46i) 
Rozdział 4. Terminy płatności (art. 47 - 50) 
Rozdział 5. Zaległość podatkowa (art. 51 - 52a) 
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna (art. 53 - 58) 
Rozdział 6a. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (art. 58a - 58e) 
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych (art. 59 - 67) 
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a - 67e) 
Rozdział 8. Przedawnienie (art. 68 - 71) 
Rozdział 9. Nadpłata (art. 72 - 80) 
Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji (art. 80a - 80b) 
Rozdział 10. Korekta deklaracji (art. 81 - 81c) 
Rozdział 11. Informacje podatkowe (art. 82 - 86) 
Rozdział 11a. Informacje o schematach podatkowych (art. 86a - 86o) 
Rozdział 12. Rachunki (art. 87 - 90) 
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna (art. 91 - 92) 
Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (art. 93 - 106) 
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich (art. 107 - 119) 
Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a - 119zfo) 
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a - 119f) 
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania (art. 119g - 119l) 
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania (art. 119m - 119v) 
Rozdział 4. Opinie zabezpieczające (art. 119w - 119zf) 
Rozdział 5. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania (art. 119zfa - 119zfo) 
Dział IIIb. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (art. 119zg - 119zzk) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 119zg - 119zma) 
Rozdział 2. Analiza ryzyka (art. 119zn - 119zu) 
Rozdział 3. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego (art. 119zv - 119zze) 
Rozdział 4. Kontrola (art. 119zzf - 119zzg) 
Rozdział 5. Kary pieniężne (art. 119zzh - 119zzk) 
Dział IV. Postępowanie podatkowe (art. 120 - 271) 
Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 120 - 129) 
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego (art. 130 - 132a) 
Rozdział 3. Strona (art. 133 - 138) 
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo (art. 138a - 138o) 
Rozdział 4. Załatwianie spraw (art. 139 - 143) 
Rozdział 5. Doręczenia (art. 144 - 154c) 
Rozdział 6. Wezwania (art. 155 - 160) 
Rozdział 7. Przywrócenie terminu (art. 161 - 164) 
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania (art. 165 - 171) 
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje (art. 171a - 177) 
Rozdział 10. Udostępnianie akt (art. 178 - 179a) 
Rozdział 11. Dowody (art. 180 - 200) 
Rozdział 11a. Rozprawa (art. 200a - 200d) 
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania (art. 201 - 206) 
Rozdział 13. Decyzje (art. 207 - 215) 
Rozdział 14. Postanowienia (art. 216 - 219) 
Rozdział 15. Odwołania (art. 220 - 235) 
Rozdział 16. Zażalenia (art. 236 - 239) 
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji (art. 239a - 239j) 
Rozdział 17. Wznowienie postępowania (art. 240 - 246) 
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji (art. 247 - 252) 
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej (art. 253 - 257) 
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji (art. 258 - 259b) 
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza (art. 260 - 261) 
Rozdział 22. Kary porządkowe (art. 262 - 263) 
Rozdział 23. Koszty postępowania (art. 264 - 271) 
Dział V. Czynności sprawdzające (art. 272 - 280) 
Dział VI. Kontrola podatkowa (art. 281 - 292) 
Dział VII. Tajemnica skarbowa (art. 293 - 305) 
Dział VIIa. (uchylony) (art. 305a - 305o) 
Rozdział 1. (uchylony) (art. 305a) 
Rozdział 2. (uchylony) (art. 305b - 305mb) 
Rozdział 3. (uchylony) (art. 305n - 305o) 
Dział VIII. Przepisy karne (art. 305p - 306) 
Dział VIIIa. Zaświadczenia (art. 306a - 306n) 
Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307 - 344) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 307) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe (art. 324 - 342) 
Rozdział 3. Przepisy końcowe (art. 343 - 344) 
Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60