Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Kontrola skarbowa »  Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej

Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 553
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2016 r. poz. 720
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2017.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Niniejsza ustawa utraciła moc z dniem 1.03.2017 r. na podstawie art. 159 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948).
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 7e) 
Rozdział 2. Organy kontroli skarbowej (art. 8 - 11) 
Rozdział 2a. Uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej (art. 11a - 11g) 
Rozdział 3. Postępowanie kontrolne (art. 12 - 35) 
Rozdział 3a. (utracił moc)  
Rozdział 3b. (uchylony)  
Rozdział 4. Wywiad skarbowy (art. 36 - 37a) 
Rozdział 5. Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej (art. 37b - 43) 
Rozdział 5a. Kara pieniężna (art. 43a) 
Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 44 - 59) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60