Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Organy podatkowe i skarbowe - procedura, kontrola, itp.

  Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2012 r. poz. 749
 zmieniony przez
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 12. Rachunki (art. 87 - 90) 
Rozdział 11. Dowody (art. 180 - 200) 
Rozdział 13. Decyzje (art. 207 - 215) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60