Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji ...

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

 Dz. U. z 2016 r. poz. 1947
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 508
2018.03.30 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 10) 
Dział II. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (art. 11 - 35) 
Dział III. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej (art. 36 - 44) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 36 - 40) 
Rozdział 2. Krajowa Szkoła Skarbowości (art. 41 - 42) 
Rozdział 3. (uchylony) (art. 43 - 44) 
Dział IV. Pomoc i informacje (art. 45 - 53) 
Dział V. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie oraz szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (art. 54 - 143) 
Rozdział 1. Kontrola celno-skarbowa (art. 54 - 94) 
Rozdział 2. Audyt (art. 95 - 98) 
Rozdział 3. Czynności audytowe (art. 99 - 105) 
Rozdział 4. Urzędowe sprawdzenie (art. 106 - 112) 
Rozdział 5. Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (art. 113 - 143) 
Dział VI. Praca w Krajowej Administracji Skarbowej i służba w Służbie Celno-Skarbowej (art. 144 - 252) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 144 - 148) 
Rozdział 2. Praca w Krajowej Administracji Skarbowej (art. 149 - 150) 
Rozdział 3. Przebieg służby w Służbie Celno-Skarbowej (art. 151 - 189) 
Rozdział 4. Stanowiska i stopnie służbowe funkcjonariuszy (art. 190 - 198) 
Rozdział 5. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy (art. 199 - 222) 
Rozdział 6. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy (art. 223 - 252) 
Dział VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 253 - 277) 
Rozdział 1. Organy dyscyplinarne właściwe w sprawach dyscyplinarnych członków korpusu służby cywilnej (art. 253) 
Rozdział 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy (art. 254 - 275) 
Rozdział 3. Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku służbowego (art. 276 - 277) 
Dział IX. Przepisy karne (art. 278) 
Dział IX. Przepis końcowy (art. 279) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60