Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Krajowa Administracja Skarbowa » Ordynacja podatkowa »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 Dz. U. z 2015 r. poz. 2355
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.03.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ... (§ 1 - 13) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (poz. 2355)
Załącznik nr 1. Rejestr zaświadczeń  
Załącznik nr 2. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń  
Załącznik nr 3. ZAS-W Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  
Załącznik nr 4. ZAS-S Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy  
Załącznik nr 5. ZAS-Z Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego  
Załącznik nr 6. ZAS-P Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika  
Załącznik nr 7. ZAS-SC Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej  
Załącznik nr 8. ZAS-HZ Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym  
Załącznik nr 9. ZAS-HZU Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym  
Załącznik nr 10. ZAS-DF Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych  
Załącznik nr 11. ZAS-DP Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych  
Załącznik nr 11a. ZAS-KP Zaświadczenie w zakresie informacji o niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego  
Załącznik nr 12. ORD-M - Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
Wzory druków i umów - www.druki.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60