Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Podatki i opłaty lokalne

  Podatki i opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2014 r. poz. 849
 zmiana wynikająca z
 
 zmiana wynikająca z
 
Wyświetl wcześniejsze wersje
2015.04.30 - bieżąca
 zmieniony przez
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmiana wynikająca z
 
 zmieniony przez
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60