Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Służba zdrowia »  Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

 Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 Dz. U. z 2013 r. poz. 217
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 618
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 160
2018.02.01 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Przepisy ogólne  (art. 1 - 27) 
Dział II. Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych (art. 28 - 92) 
Rozdział 1. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 28 - 36) 
Rozdział 2. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji (art. 37 - 41) 
Rozdział 3. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami (art. 42 - 88) 
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 42 - 50) 
Oddział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (art. 50a - 82) 
Oddział 3. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej oraz jednostki wojskowej (art. 83 - 88) 
Rozdział 4. Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia (art. 89 - 92) 
Dział III. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych (art. 93 - 99a) 
Dział IV. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 100 - 113) 
Dział V. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą (art. 114 - 117) 
Dział VI. Kontrola i nadzór (art. 118 - 122) 
Dział VII. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 123 - 189) 
Dział VIII. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 190 - 221) 
__________________
1) Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60