Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Finanse publiczne » Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1480
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 506

Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 6) 
Rozdział 2. Sposób sporządzania i elementy planu audytu oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego (§ 7 - 12) 
Rozdział 3. Planowanie i realizacja zadania audytowego oraz informowanie o jego wynikach (§ 13 - 25) 
Rozdział 4. Audyt wewnętrzny zlecony i ocena prowadzenia audytu wewnętrznego (§ 26 - 31) 
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 32 - 35) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60