Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów ...

Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 269
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.01.27 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:

    - Od dnia 27.01.1995 r., stosownie do art. 2 ustawy z dnia 2.12.1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 1994 r. nr 136, poz. 704), z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę lub, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, na podstawie powołania. Stosunki pracy nawiązane przed tym dniem na podstawie mianowania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Przepisu stanowiącego, że od dnia 27.01.1995 r. z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 niniejszej ustawy nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania, nie stosuje się w przypadku przeniesienia urzędnika mianowanego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 niniejszej ustawy.

    - Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 2) 
Rozdział 2. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy (art. 3 - 16) 
Rozdział 3. Obowiązki i prawa urzędnika państwowego (art. 17 - 301) 
Rozdział 4. Nagrody i wyróżnienia (art. 31 - 33) 
Rozdział 5. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego (art. 34 - 371) 
Rozdział 6. Rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędników ze stosunku pracy (art. 38 - 39) 
Rozdział 7. (uchylony)  
Rozdział 8. Przepisy szczególne (art. 421 - 48) 
Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (art. 49 - 55) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60