Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Kodeks pracy i przepisy ogólne »  Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym1), 2)

 Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1265
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1907
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.02.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 4) 
Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego (art. 5 - 17b) 
Rozdział 3. Transport drogowy osób (art. 18 - 27a) 
Rozdział 4. Transport drogowy rzeczy (art. 28 - 32) 
Rozdział 4a. Świadectwo kierowcy (art. 32a - 32f) 
Rozdział 5. Przewozy na potrzeby własne (art. 33 - 34a) 
Rozdział 6. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia (art. 35 - 36) 
Rozdział 7. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych (art. 37 - 39) 
Rozdział 7a. Kierowcy wykonujący przewóz drogowy (art. 39a - 39n) 
Rozdział 8. Opłaty (art. 40 - 47a) 
Rozdział 8a. Wyznaczanie dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (art. 47b - 47h) 
Rozdział 9. Inspekcja Transportu Drogowego (art. 48 - 82) 
Rozdział 9a. Ochrona praw pasażerów (art. 82a - 82f) 
Rozdział 9b. Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (art. 82g - 82j) 
Rozdział 10. Nadzór i kontrola (art. 83 - 91) 
Rozdział 11. Kary pieniężne (art. 92 - 96) 
Rozdział 11a. (uchylony) (art. 96a) 
Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 97 - 110) 
Załącznik do ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Załącznik nr 1. Wysokość grzywny w złotych  
Załącznik nr 2. Wysokość grzywny w złotych  
Załącznik nr 3. Wysokość kary pieniężnej w złotych  
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60