Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Prawo pracy » Promocja zatrudnienia »  Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach1)

 Dz. U. z 2017 r. poz. 2206
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
art. 3, art. 9a, art. 10, art. 22, art. 25, art. 28, art. 32, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 56, art. 60, art. 65, art. 66, art. 67, art. 98, art. 99, art. 100, art. 104, art. 105, art. 106, art. 106a, art. 107, art. 110, art. 112, art. 113, art. 113a, art. 114, art. 116, art. 117, art. 118, art. 120, art. 121, art. 125, art. 127, art. 131, art. 134, art. 136, art. 139, rozdz. 3a, art. 139a, art. 139c, art. 139d, art. 139e, art. 139f, art. 139g, art. 139h, art. 139i, art. 139j, art. 139k, art. 139l, art. 139m, rozdz. 3b, art. 139n, art. 139o, art. 139p, art. 139q, art. 139r, art. 139s, art. 139t, art. 139u, art. 139w, art. 142, art. 143a, art. 144, art. 145, art. 146, art. 148a, art. 149, art. 150, art. 151, art. 156, art. 157, art. 158, art. 158a, art. 159, art. 162, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 171, art. 176, art. 185a, art. 188, art. 190, art. 194, art. 195, art. 196, art. 197, art. 198, art. 201, art. 202, art. 203, art. 205, art. 207, art. 207a, art. 209, art. 211, art. 212, art. 213, art. 218, art. 219, art. 228, art. 229, art. 232, art. 233, art. 237, art. 244, art. 246, art. 247, art. 248, art. 249, art. 278, art. 299, art. 302, art. 303, art. 303a, art. 306, art. 310, art. 311, art. 313, art. 314, art. 315, art. 317, art. 318, art. 319, art. 320, art. 321, art. 322, art. 324, art. 325, art. 326, art. 330, art. 336, art. 337, art. 338, art. 339, art. 341, art. 342, art. 343, art. 344, art. 345, art. 346, art. 356, art. 386, art. 394, art. 398, art. 398a, art. 399, art. 400a, art. 400b, art. 400c, art. 400d, art. 401, art. 403, art. 406, art. 417, art. 425, art. 428, art. 429, art. 430, art. 435, art. 436, art. 438, art. 444, art. 447, art. 449, art. 449b, art. 465a,
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2019.04.02 - bieżąca
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Niniejsza ujednolicona przez redakcję wersja czasowa ustawy utworzona została na podstawie ogłoszonej w dniu 2.04.2019 r. ustawy z dnia 15.03.2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 622), która zgodnie z art. 63 wchodzi w życie z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zdanie drugie Traktatu o Unii Europejskiej

Dział I. Przepisy ogólne (art. 1 - 15) 
Dział II. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (art. 16 - 22) 
Dział III. Przekraczanie granicy (art. 23 - 57) 
Rozdział 1. Zasady przekraczania granicy (art. 23 - 36) 
Rozdział 2. Przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (art. 37 - 48) 
Rozdział 3. Zaproszenia (art. 49 - 57) 
Dział IV. Wizy (art. 58 - 97) 
Rozdział 1. Wydawanie wiz (art. 58 - 81) 
Rozdział 2. Przedłużanie wiz (art. 82 - 89) 
Rozdział 3. Cofanie i unieważnianie wiz (art. 90 - 97) 
Dział V. Zezwolenie na pobyt czasowy (art. 98 - 194) 
Rozdział 1. Część ogólna (art. 98 - 113a) 
Rozdział 2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (art. 114 - 126) 
Rozdział 3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 - 139) 
Rozdział 3a. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 139a - 139m) 
Rozdział 3b. Pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności (art. 139n - 139w) 
Rozdział 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 - 141) 
Rozdział 5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 142 - 143a) 
Rozdział 6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (art. 144 - 150) 
Rozdział 7. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (art. 151 - 157) 
Rozdział 7a. Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty (art. 157a) 
Rozdział 7b. Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza (art. 157g) 
Rozdział 8. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców (art. 158 - 169) 
Rozdział 9. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi (art. 170 - 180) 
Rozdział 10. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu (art. 181 - 185) 
Rozdział 10a. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową (art. 185a - 185c) 
Rozdział 11. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności (art. 186 - 194) 
Dział VI. Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 195 - 225) 
Rozdział 1. Zezwolenie na pobyt stały (art. 195 - 210) 
Rozdział 2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 211 - 225) 
Dział VII. Dokumenty wydawane cudzoziemcom (art. 226 - 287) 
Dział VIII. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu (art. 288 - 393b) 
Rozdział 1. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 288 - 298) 
Rozdział 2. Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu (art. 299 - 347) 
Rozdział 3. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgoda na pobyt tolerowany (art. 348 - 359) 
Rozdział 4. Tranzyt cudzoziemca drogą powietrzną (art. 360 - 379) 
Rozdział 5. Wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 380 - 393) 
Rozdział 6. Przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej (art. 393a - 393b) 
Dział IX. Zatrzymanie cudzoziemca oraz strzeżone ośrodki i areszty dla cudzoziemców (art. 394 - 427) 
Rozdział 1. Postępowanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców (art. 394 - 409) 
Rozdział 2. Pobyt cudzoziemców w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców (art. 410 - 427) 
Dział X. Rejestry, ewidencja i wykaz cudzoziemców (art. 428 - 458) 
Rozdział 1. Rejestry w sprawach cudzoziemców i ewidencja zaproszeń (art. 428 - 433) 
Rozdział 2. Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (art. 434 - 448) 
Rozdział 3. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (art. 449 - 458) 
Dział XI. Odpowiedzialność przewoźnika (art. 459 - 463) 
Dział XII. Przepisy karne (art. 464 - 465a) 
Dział XIII. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe (art. 466-506 - 522) 
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 466-506) 
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 507 - 522) 
__________________
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60