Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Ubezpieczenia i świadczenia

  Składki na ubezpieczenia społeczne

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1442
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2015 r. poz. 121
2015.07.24 - bieżąca
 sprostowanie błędu
 
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60