Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Biegli rewidenci »  Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, ...

Ustawa z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1089
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 2) 
Rozdział 2. Uzyskiwanie uprawnień i wykonywanie zawodu biegłego rewidenta (art. 3 - 21) 
Rozdział 3. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów (art. 22 - 45) 
Rozdział 4. Firmy audytorskie (art. 46 - 63) 
Rozdział 5. Organizacja firmy audytorskiej (art. 64 - 67) 
Rozdział 6. Zasady przeprowadzania badań oraz świadczenia usług na rzecz badanej jednostki (art. 68 - 87) 
Rozdział 7. Nadzór publiczny (art. 88 - 127) 
Rozdział 8. Komitet audytu i szczególne warunki przeprowadzania badań ustawowych w jednostkach zainteresowania publicznego (art. 128 - 138) 
Rozdział 9. Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów (art. 139 - 181) 
Oddział 1. Postępowanie dyscyplinarne (art. 139 - 171) 
Oddział 2. Postępowanie w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego (art. 172 - 181) 
Rozdział 10. Odpowiedzialność firm audytorskich, jednostek zainteresowania publicznego oraz osób trzecich (art. 182 - 194) 
Rozdział 11. Zawiadamianie organu nadzoru publicznego lub samorządu zawodowego biegłych rewidentów o podejrzeniu naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 (art. 195 - 199) 
Rozdział 12. Współpraca z właściwymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej, KEONA, europejskimi urzędami nadzoru oraz właściwymi organami nadzoru publicznego z państw trzecich (art. 200 - 215) 
Rozdział 13. Zmiany w przepisach (art. 216 - 263) 
Rozdział 14. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe (art. 264 - 302) 
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60