Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 277

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Zasady uznawania instrumentów finansowych (§ 4 - 12) 
Rozdział 3. Metody wyceny instrumentów finansowych (§ 13 - 26) 
Rozdział 4. Metody wyceny pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających (§ 27 - 34) 
Rozdział 5. Prezentacja instrumentów finansowych (§ 35 - 41) 
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 42 - 43) 
__________________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje częściowej transpozycji dyrektywy 2001/65/WE ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60