Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej

Tekst pierwotny: Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539
Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 117
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 5.09.2014 r.

Na podstawie art. 82 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ... (§ 1 - 7) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. (poz. 1539)
Załącznik nr 1. Bilans    
Załącznik nr 2. Rachunek wyników  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60