Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Rachunkowość

  Zasady prowadzenia rachunkowości

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości1)

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223
 zmieniony przez
Wyświetl wersje sprzed tekstu jednolitego
 Dz. U. z 2013 r. poz. 330
 zmieniony przez
 zmieniony przez
 zmieniony przez
Wyświetl wcześniejsze wersje
2015.01.15 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Załączniki do ustawy z dnia 29 września 1994 r.
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60