Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych1)

 Dz. U. z 2007 r. nr 248, poz. 1847
 Dz. U. z 2013 r. poz. 876
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1675

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 4) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 5 - 10) 
Rozdział 3. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu (§ 11 - 32) 
Rozdział 4. Sprawozdanie finansowe (§ 33 - 40) 
Rozdział 5. Likwidacja otwartego funduszu (§ 41 - 46) 
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 47 - 48) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r.
Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu  
Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60