Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2007 r. nr 249, poz. 1859

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 5) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 6 - 10) 
Rozdział 3. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu (§ 11 - 22) 
Rozdział 4. Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji (§ 23 - 30) 
Rozdział 5. Sprawozdania finansowe (§ 31 - 40) 
Rozdział 6. Przepis końcowy (§ 41) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. (poz. 1859)
Załącznik nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym  
Załącznik nr 2. Zakres informacji wykazywanych w połączonym sprawozdaniu finansowym 1.  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60