Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków1)

 Dz. U. z 2008 r. nr 161, poz. 1002

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 30.10.2010 r.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 4 - 16) 
Rozdział 3. Inwentaryzacja (§ 17 - 23) 
Rozdział 4. Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (§ 24 - 27) 
Rozdział 5. Rachunkowość zabezpieczeń (§ 28 - 31) 
Rozdział 6. Przechowywanie danych (§ 32) 
Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 33 - 34) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 r. (poz. 1002)
Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku  
__________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji stanowi transpozycję: ...  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60