Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.10.2010 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

 Dz. U. z 2010 r. nr 191, poz. 1279
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2013 r. poz. 329
2017.07.13 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (§ 4 - 17) 
Rozdział 3. Ujmowanie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji dotyczących biura maklerskiego (§ 18 - 20) 
Rozdział 4. Inwentaryzacja (§ 21 - 29) 
Rozdział 5. Ujmowanie i wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (§ 30 - 41) 
Rozdział 6. Wycena instrumentów finansowych oraz praw do towarów giełdowych klientów biura maklerskiego (§ 42 - 44) 
Rozdział 7. Rachunkowość zabezpieczeń (§ 45 - 48) 
Rozdział 8. Przechowywanie danych (§ 49) 
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 50 - 52) 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r.
Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego banku  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60