Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Zasady prowadzenia rachunkowości »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

 Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1824
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 483
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 123

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61) z zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących domu maklerskiego (§ 3 - 11) 
Rozdział 3. Wycena aktywów i pasywów (§ 12 - 20) 
Rozdział 4. Sprawozdania finansowe (§ 21 - 23) 
Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 24 - 25) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe domu maklerskiego  
Załącznik nr 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej domu maklerskiego  
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60