Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

 Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2013 r. poz. 885
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
Wyświetl późniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Dział I. Zasady finansów publicznych (art. 1 - 71) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1 - 4) 
Rozdział 2. Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych (art. 5 - 7) 
Rozdział 3. Jednostki sektora finansów publicznych (art. 8 - 32) 
Rozdział 4. Jawność i przejrzystość finansów publicznych (art. 33 - 41) 
Rozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi (art. 42 - 67) 
Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 68 - 71) 
Dział II. Państwowy dług publiczny (art. 72 - 102) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 72 - 75) 
Rozdział 2. Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (art. 76 - 85) 
Rozdział 3. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne (art. 86 - 88) 
Rozdział 4. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych (art. 89 - 94) 
Rozdział 5. Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych (art. 95 - 102) 
Dział III. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa (art. 103 - 201) 
Rozdział 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa (art. 103 - 108) 
Rozdział 2. Ustawa budżetowa (art. 109 - 123) 
Rozdział 3. Przeznaczenie wydatków budżetu państwa (art. 124 - 137) 
Rozdział 4. Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa (art. 138 - 145) 
Rozdział 5. Wykonywanie ustawy budżetowej (art. 146 - 183) 
Rozdział 6. Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 - 195) 
Rozdział 7. Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (art. 196 - 201) 
Dział IV. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (art. 202 - 210) 
Dział V. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 211 - 271) 
Rozdział 1. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 211 - 225) 
Rozdział 2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (art. 226 - 232) 
Rozdział 3. Uchwała budżetowa (art. 233 - 246) 
Rozdział 4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 247 - 264) 
Rozdział 5. Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 265 - 271) 
Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 272 - 296) 
Dział VII. Przepis końcowy (art. 297) 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60