Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9.01.2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 Dz. U. z 2018 r. poz. 109
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1393
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1564
2021.01.01 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 2) 
Rozdział 2. Rodzaje sprawozdań (§ 3) 
Rozdział 3. Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań (§ 4) 
Rozdział 4. Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań (§ 5 - 17) 
Rozdział 5. Okresy sprawozdawcze (§ 18) 
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 19 - 24) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
Załącznik nr 1. Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych  
Załącznik nr 2. Rb-23A sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym o symbolu 222-4  
Załącznik nr 3. Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki  
Załącznik nr 4. Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych  
Załącznik nr 5. Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
Załącznik nr 6. Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki  
Załącznik nr 7. Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich  
Załącznik nr 8. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 9. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
Załącznik nr 10. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu  
Załącznik nr 11. Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa  
Załącznik nr 12. Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki  
Załącznik nr 13. Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
Załącznik nr 14. Rb-28 Programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
Załącznik nr 15. Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
Załącznik nr 16. Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej  
Załącznik nr 17. Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego  
Załącznik nr 18. Rb-28NW Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA  
Załącznik nr 19. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 20. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego  
Załącznik nr 21. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 22. Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych  
Załącznik nr 23. Rb-33 sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego  
Załącznik nr 24. Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finansach publicznych  
Załącznik nr 25. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
Załącznik nr 26. Rb-35 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej  
Załącznik nr 27. Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej planu finansowego państwowego funduszu celowego /agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
Załącznik nr 28. Rb-50 sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
Załącznik nr 29. Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach  
Załącznik nr 30. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 31. Rb-Z-PPP sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego  
Załącznik nr 32. Rb-FUS - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
Załącznik nr 33. Rb-FER - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego  
Załącznik nr 34. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa  
Załącznik nr 35. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich Rozdział 1 Sprawozdanie Rb-27UE z wykonania planu dochodów budżetu  
Załącznik nr 36. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
Załącznik nr 37. Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego  
Załącznik nr 38. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu państwa  
Załącznik nr 39. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetu środków europejskich  
Załącznik nr 40. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60