Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl

Spis działów  

Rachunkowość

  Krajowe Standardy Rachunkowości

Uchwała nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości
z dnia 20.04.2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"

Tekst pierwotny - bieżąca
 Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 7, poz. 31
Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60