Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek dochodowy od osób fizycznych »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
 uwzględniający ww. zmiany
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1037
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2017 r. poz. 728

Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528 i 648) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne (§ 1 - 3) 
Rozdział 2. Sposób prowadzenia księgi przez podatników niebędących rolnikami (§ 4 - 31) 
Rozdział 3. Sposób prowadzenia księgi przez rolników, o których mowa w § 2 ust. 2 (§ 32 - 34) 
Rozdział 4. Przepisy końcowe (§ 35 - 36) 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r.
Załącznik nr 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów  
Załącznik nr 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą  
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60